Visa tidigare operationer

Enligt juridiken som gäller för kvalitetsregister får endast data för aktuellt vårdtillfälle visas. Därför visas endast aktuella vårdtillfället för resp. patient. Samtliga data finns tillgängliga för datauttag, även när patienten inte går att se i själva programmet.

För att ha möjlighet att gå in och komplettera uppgifter på vårdtillfällen som inte längre visas finns det en roll ”STO = Se Tidigare Operationer” som klinikadministratören kan ge till den som behöver gå in och komplettera något. I rollen KA ingår möjligheten att se tidigare operationer.

När man har rollen STO eller KA kan man längst nere på första sidan i GynopNet se en knapp med texten ”Visa tidigare operationer”.

Så här ser det ut när knappen ”Visa alla operationer” har aktiverats. Då kommer det i detta exempel ytterligare 2 rader med en tidigare utförda operationer:

Om man klickar på knappen igen (dvs dölj tidigare operationer) kommer de operationer som är inaktuella att döljas.

Reglerna för hur operationerna visas/döljs finns i den blå i-knappen.