Bristningsregistret

I registret kan alla förlossningsbristningar inkluderas. Varje klinik väljer om man enbart vill ha med grad 3 och 4 eller om man även tar med grad 2.

Syftet med Bristningsregistret är:

  • att fånga upp kvinnor som har besvär efter förlossningsbristningar och erbjuda uppföljning vid behov.
  • att ge återkoppling till läkare och barnmorskor som suturerar bristningar om hur det går för kvinnan.
  • att ge klinikerna uppföljning av sina medicinska resultat.
  • att skapa underlag för nationell jämförelse och FoU inom området förlossningsbristningar.
  • att indirekt förbättra handläggningen av förlossningsbristningar genom att efterfråga hur de diagnostiseras och sutureras.

För mer information se PDF-dokumenten nedan (alla länkar öppnas i ny flik):

Lathundar för registrering i GynOp (PDF-dokument, öppnas i ny flik):

PISA – Lathund för komplettering av operationsberättelse
PISA lathund för utskrift