Operationer som ingår i GynOps olika delregister

Adnexkirurgi

När en adnexoperation görs samtidigt med en hysterektomi så läggs vårdtillfället upp som Hysterektomi.

Operation på äggstockar på benign eller malignitetsmisstänkt indikation

JAH Laparotomier, torakolaparotomier och laparoskopier
JAH00 Explorativ laparotomi
JAH01 Laparoskopi

LAA Punktioner av ovarier
LAA00 Punktion av ovarialcysta
LAA01 Laparoskopisk punktion av ovarialcysta
LAA03 Perkutan punktion av ovarialcysta
LAA06 Transvaginal punktion av ovarialcysta
LAA96 Annan punktion av ovarium
LAA97 Annan laparoskopisk punktion av ovarium

LAB Incisioner i och biopsi av ovarier (alla LAB ingår)
LAB00 Ovariotomi
LAB01 Laparoskopisk ovariotomi
LAB10 Biopsi av ovarium
LAB11 Laparoskopisk biopsi av ovarium
LAB21 Laparoskopisk punktionsbiopsi av ovarium
LAB96 Annan incision eller biopsi av ovarium
LAB97 Annan laparoskopisk incision eller biopsi av ovarium

LAC Enukleationer och destruktioner av förändring i ovarier (alla LAC ingår)
LAC00 Enukleation av ovarialcysta
LAC01 Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta
LAC10 Fenestrering av ovarialcysta
LAC11 Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta
LAC20 Destruktion av förändring i ovarium
LAC21 Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium
LAC30 Exstirpation av parovarialcysta
LAC31 Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta
LAC96 Annan enukleation eller destruktion av förändring i ovarium
LAC97 Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion av förändring i ovarium

LAD Resektioner av ovarier (alla LAD ingår)
LAD00 Resektion av ovarium
LAD01 Laparoskopisk resektion av ovarium

LAE Ooforektomi (alla LAE ingår)
LAE10 Unilateral ooforektomi
LAE11 Laparoskopisk unilateral ooforektomi
LAE20 Bilateral ooforektomi
LAE21 Laparoskopisk bilateral ooforektomi

LAF Salpingo-ooforektomi  (alla LAF ingår)
LAF00 Unilateral salpingo-ooforektomi
LAF01 Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
LAF10 Bilateral salpingo-ooforektomi
LAF11 Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi
LAF20 Unilateral transvaginal salpingo-ooforektomi
LAF30 Bilateral transvaginal salpingo-ooforektomi

LAG Rekonstruktiva operationer på ovarier (alla LAG ingår)
LAG00 Ovariolys
LAG01 Laparoskopisk ovariolys
LAG10 Ooforopexi
LAG11 Laparoskopisk ooforopexi
LAG20 Detorkvering av ovarium
LAG21 Laparoskopisk detorkvering av ovarium
LAG96 Annan rekonstruktiv operation på ovarium
LAG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på ovarium

LAW Andra operationer på ovarier (alla LAW ingår)
LAW96 Annan operation på ovarium
LAW97 Annan laparoskopisk operation på ovarium

Operation på äggledare på benign eller malignitetsmisstänkt indikation

JAH Laparotomier, torakolaparotomier och laparoskopier
JAH00 Explorativ laparotomi
JAH01 Laparoskopi

LBA Punktioner och endoskopier av äggledare (alla LBA ingår)
LBA00 Perkutan punktion av äggledare
LBA01 Laparoskopisk punktion av äggledare
LBA03 Transvaginal punktion av äggledare
LBA07 Laparoskopisk tuboskopi

LBB Biopsier av äggledare 
LBB00 Biopsi av äggledare
LBB01 Laparoskopisk biopsi av äggledare
LBB11 Laparoskopisk punktionsbiopsi av äggledare
LBB96 Annan biopsi av äggledare

LBC Äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion
LBC10 Utrymning av tubargraviditet
LBC11 Laparoskopisk utrymning av tubargraviditet
LBC20 Tubotomi med utrymning av tubargraviditet
LBC21 Laparoskopisk tubotomi med utrymning av tubargraviditet
LBC96 Annan äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion
LBC97 Annan laparoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion
LBC98 Annan transluminal endoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion

LBD Tubarresektion (alla LBD ingår)
LBD00 Tubarresektion
LBD01 Laparoskopisk tubarresektion

LBE Salpingektomi (alla LBE ingår)
LBE00 Salpingektomi
LBE01 Laparoskopisk salpingektomi
LBE03 Vaginal salpingektomi
LBF Operationer på äggledare vid infertilitet
LBW Andra operationer på äggledare

LBF Operationer på äggledare vid infertilitet
LBF00 Genomspolning av äggledare
LBF01 Laparoskopisk genomspolning av äggledare
LBF03 Genomspolning av äggledare efter rekonstruktion
LBF11 Laparoskopi vid assisterad befruktning
LBF20 Transcervikal tubarplastik med kateter
LBF30 Salpingolys
LBF31 Laparoskopisk salpingolys
LBF40 Fimbrieplastik
LBF41 Laparoskopisk fimbrieplastik
LBF50 Salpingostomi
LBF51 Laparoskopisk salpingostomi
LBF60 Tubarresektion med anastomos
LBF61 Laparoskopisk tubarresektion med anastomos
LBF70 Tubarresektion med implantation
LBF96 Annan operation på äggledare vid infertilitet
LBF97 Annan laparoskopisk operation på äggledare vid infertilitet
LBF98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare vid infertilitet

LBW Andra operationer på äggledare
LBW96 Annan operation på äggledare
LBW97 Annan laparoskopisk operation på äggledare
LBW98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare

LGA Steriliseringsoperationer
LGA00 Tubarligatur för sterilisering
LGA10 Koagulation eller delning av tubor för sterilisering
LGA11 Laparoskopisk koagulation eller delning av tubor för sterilisering
LGA20 Applikation av clips, ringar eller dylikt på tubor för sterilisering
LGA21 Laparoskopisk applikation av clips, ringar eller dylikt på tubor för sterilisering
LGA96 Annan sterilisering
LGA97 Annan laparoskopisk sterilisering
LGA98 Annan transluminal endoskopisk sterilisering

MCB Laparotomier med uthämtande av extrauterint foster
MCB00 Laparotomi med uthämtande av extrauterint foster

Bristning i samband med förlossning

MBC Sutur och revision av förlossningsskador
MBC33 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 3 och 4
MBC96 Annan sutur eller revision av förlossningsskada (isolerad intern sfinkterskada)

Följande åtgärder kan även registreras:
MBC00 Sutur av cervix uteri vid förlossningsskada
MBC10 Sutur av vagina vid förlossningsskada
MBC30 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 2

Operationer på livmodern och dess upphängningsapparat
(delregister Hysterektomi)

När en hysterektomi ska göras på grund av prolaps så ska vårdtillfället läggas upp som Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi.

JAH Laparotomier, torakolaparotomier och laparoskopier
JAH00 Explorativ laparotomi
JAH01 Laparoskopi

Lokala operationer på peritoneum och bukhålan
JAL10 Laparotomi med avlägsnande av främmande kropp
JAL11 Laparoskopi med avlägsnande av främmande kropp

LCB Hysterotomi, excision och destruktion av förändring i uterus
LCB10 Myomexstirpation
LCB11 Laparoskopisk myomexstirpation
LCB20 Vaginal myomexstirpation
LCB96 Annan excision eller destruktion av förändring i uterus
LCB97 Annan laparoskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus

LCC Operationer med avlägsnande av del av uterus (Alla LCC ingår)
LCC00 Resektion av uterus
LCC01 Laparoskopisk resektion av uterus
LCC10 Supravaginal uterusamputation
LCC11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH)
LCC20 Vaginal supravaginal uterusamputation
LCC96 Annan uterusresektion
LCC97 Annan laparoskopisk uterusresektion

LCD Operationer med avlägsnande av uterus (hysterektomi)
LCD00 Hysterektomi
LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi
LCD04 Laparoskopisk hysterektomi
LCD10 Vaginal hysterektomi
LCD11 Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi
LCD96 Annan hysterektomi
LCD97 Annan laparoskopisk hysterektomi

LDC Cervixresektion
LDC10 Resektion av cervix uteri/cervixamputation
LDC96 Annan cervixresektion

Intrauterin kirurgi

Enbart helt diagnostiska hysteroskopier eller uttag av spiral via hysteroskop behöver inte inkluderas. Görs det en diagnostisk hysteroskopi med biopsi så ska operationen däremot registreras i GynOp.

För de patienter som genomgått enbart diagnostisk hysteroskopi har vi inte kunnat påvisa något att kvalitetssäkra utöver det som även går att hitta via Socialstyrelsens hälsodataregister
Visar det sig sedan i samband med ingreppet att det trots allt blir en operativ hysteroskopi så bör patienten inkluderas i efterhand, t ex i samband med operationen.

LCA Intrauterina operationer och biopsier av uterus och parametrium
LCA16 Destruktion av endometrium
LCA96 Anna intrauterin operation

LCB Hysterotomi, excision och destruktion av förändring i uterus
LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring (polyp, myom)
LCB28 Hysteroskopi med resektion av endometrium
LCB32 Hysteroskopi med destruktion av endometrium
LCB98 Annan transluminal endoskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus (graviditetsrest)

LCC Operationer med avlägsnande av del av uterus
LCC05 Hysteroskopisk resektion/delning av septum i uterus

LCG Rekonstruktiva operationer på uterus
LCG02 Hysteroskopi med adherenslösning

LGA Steriliseringsoperationer
LGA22 Hysteroskopisk sterilisering

ULC Hysteroskopi
ULC05 Hysteroskopi med biopsi
ULC15 Mikrohysteroskopi med biopsi

Inkontinenskirurgi och injektionsbehandling

LEG Vaginala inkontinensoperationer
LEG00 Enkel vaginal uretrocystorafi
LEG10 Vaginal uretrocystopexi
LEG13 Vaginal transobturatorisk uretropexi
LEG96 Annan vaginal inkontinensoperation

KCW Andra operationer på urinblåsan (Botox)
KCW98 Endoskopisk behandling av urinblåsa + DT011 Botoxinjektion i urinblåsevägg

KDG Operationer på uretra och blåshalsen vid inkontinens
KDG10 Abdominovaginal suspension av blåshalsen
KDG20 Abdominal kolposuspension
KDG21 Perkutan endoskopisk kolposuspension
KDG30 Suprapubisk uretrocystopexi med slynga
KDG31 Perkutan endoskopisk suprapubisk uretrocystopexi med slynga
KDG40 Suprapubisk uretrocystopexi med sutur, klammer eller vävnadslim
KDG41 Perkutan endoskopisk suprapubisk uretrocystopexi med sutur, klammer eller vävnadslim
KDG43 Transobturatorial uretrocystopexi med slynga

KDV Diverse operationer på uretra (injektionsbehandling)
KDV21 Parauretral injektion
KDv22 Transluminal uretral injektion

Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

LEF Prolapsoperationer
LEF00 Främre kolporafi
LEF03 Bakre kolporafi
LEF10 Fullständig prolapsplastik
LEF13 Fullständig prolapsplastik med vaginal hysterektomi
LEF20 Partiell kolpokleisis
LEF23 Kolpokleisis
LEF40 Vaginal operation av enterocele
LEF41 Laparoskopisk operation av enterocele
LEF50 Operation för vaginaltoppsprolaps
LEF51 Laparoskopisk operation för vaginaltoppsprolaps
LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps
LEF96 Annan prolapsoperation
LEF97 Annan laparoskopisk prolapsoperation

LFE Rekonstruktion av vulva och perineum
LFE10 Vulvaplastik
LFE20 Perineorafi

JHC Rekonstruktiva operationer på anus
JHC10 Rekonstruktion av analsfinkter

LCD Operationer med avlägsnande av uterus (hysterektomi på grund av prolaps)
LCD00 Hysterektomi
LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi
LCD04 Laparoskopisk hysterektomi
LCD10 Vaginal hysterektomi
LCD11 Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi

LCG Rekonstruktiva operationer på uterus
LCG20 + ZXL10 Uteropexi
LCG21 + ZXL10 Laparoskopisk uteropexi (inklusive robotassisterad)

LDC Cervixresektion (på grund av prolaps)
LDC10 Resektion av cervix uteri

Lokala operationer på peritoneum och bukhålan

JAL Lokala operationer på peritoneum och bukhålan

JAL00 Biopsi av peritoneum
JAL01 Laparoskopisk biopsi av peritoneum