Admin

Här hittar du information om hur du som har rollen klinikadministratör (KA) i GynOp kan ta bort vårdtillfällen, ta bort formulär eller ta bort patient. Du kan även hitta information om hur du gör olika klinikinställningar och administrerar användare.

Alla PDF-dokument öppnas i ny flik.