Viktiga tips

Låsning av patient

När någon öppnar en patient låser man möjligheten för andra att gå in och redigera samtidigt på samma patient. Vad som är viktigt att komma ihåg är att man  innan man loggar ut ur programmet stänger ner den patient man har öppen. Detta gör man genom att gå in under menyvalet Patientadmin och klicka på ”Visa ingen patient”. Låsningen ligger kvar i 20 minuter om man inte stänger ner patienten.

Spara innan du klickar på logga ut

 Om man glömmer att klicka på ”Spara” innan man loggar ut ur GynOp så sparas inte det man eventuellt har fyllt i på det formulär som är öppet. För alla byten mellan formulär får man alltid frågan om man vill spara, om man inte redan sparat.

Enkätutskick – främst pappersenkäter

Kom ihåg att klicka på ”Spara” efter att pappersenkäten är utskriven. Då sparas ett datum som hjälper till att hålla reda på när utskicket av eventuella påminnelser ska göras.

Stavningskontroll

Det finns möjlighet att aktivera stavningskontroll via Internet Explorer. Information om hur man aktiverar det hittar du under fliken ”Allmänt – stavningskontroll”.