Nyheter vid uppdateringar

Publicering 28 oktober 2021

Anamnes/status

Variablerna för att fylla i status för At, hjärta, lungor, buk och blodtryck har tagits bort eftersom så få kliniker använder dessa uppgifter och de inte ingår i själva registret och därför inte har varit obligatoriska att fylla i.

Patientinloggningen – ändra personuppgifter

I patientwebben, där patienterna loggar in för att svara på enkäterna, finns en sida för att komplettera personuppgifterna. Där har vi nu lagt till en informationstext att patienter som har skyddad identitet inte ska lägga till några uppgifter där.

Op-formuläret Bristning

Här har vi gjort två ändringar:

1. Vi har rättat så att det nu inte blir någon åtgärdskod eller diagnos för vaginalruptur vid bristning grad 2. Eventuell diagnos för vaginalruptur ingår redan i de olika diagnoserna för grad 2.

2. Vi har lagt till ett nytt svarsalternativ ”Ingen perinealruptur” där graden av bristning anges.
Alternativet ”Ingen” ska användas när det inte är en perinealbristning utan enbart en vaginal- eller cervixruptur, eller vid registrering av ”enbart klipp” (för de kliniker som vill följa dessa patienter). Vid enbart klipp kan inte GynOp-programmet ge åtgärdskod eller diagnos så det får då fyllas i manuellt.

Enkätutskick – problem med att ”tvinga” ut påminnelser via menyvalet Enkäter

Felet är nu åtgärdat och det går åter igen att manuellt skicka ut uppföljningsenkäter under menyvalet Enkäter vid behov. OBS! Dock ska de flesta enkäterna skickas ut som vanligt via översikten Enkätutskick papper, men om något utskick krånglar så går det att använda menyvalet Enkäter om en enkät behöver skickas igen.

Publicering 4 oktober 2021

Nya namn på valen i rullgardinen för operationstyp när ett nytt vårdtillfälle läggs upp.

Hysteroskopi => Intrauterin kirurgi
Inkontinens => Urininkontinens
Prolaps => Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

Läs mer om ändringarna i Fliken patientdata.

I övrigt gjordes några småjusteringar, bland annat i patientinformation eftersom GynOps kansli har bytt besöks- och postadress.

Publicering 26 maj 2021

  • Funktionen ”Vårdhändelse att granska” har tagits bort, i stället finns en färdig lista för datauttag som innehåller samma variabler. Detta betyder att kliniken själv kan ta ut sammanställningen via datauttag så ofta som kliniken önskar. Lathund – eget uttag Vårdhändelse
  • Funktionen ”Deltar ej nationellt” (rullgardinen i adressfältet) som ger kliniken möjlighet att använda GynOp även för patienter som inte vill delta i kvalitetsregistret är borttagen. Detta innebär att patienter som nekar till deltagande i kvalitetsregister inte ska registreras i GynOp.
  • Frågan i 8-veckorsenkäten gällande återbesök och ”önskar kontakt” har tagits bort. Patienter hänvisas till att ta kontakt via 1177 eller direkt med sin klinik.
  • Fråga i preop-, 8-veckors- och 1-årsenkäten gällande patientens godkännande av journalrekvirering från annan klinik, har tagits bort.

Publicering 9 mars 2021

  • 3-årsenkät för uppföljning i HOPPSA-studien. Utskick av enkäterna sker på samma sätt som vanliga uppföljningsenkäter efter 8 veckor och 1 år. De som ska få enkäten på papper kommer att synas i översikten Enkätutskick papper. De som har e-postadress i GynOp eller användare i 1177 kommer att få utskicket automatiskt.

På de patienter som ingår i HOPPSA kommer det att finna en flik Enk 3 år för att knappa in de enkätsvar som kliniken får tillbaka på papper.

Skillnaden mot vanliga uppföljningsenkäter är att denna enkät inte behöver bedömas, finns alltså ingen bedömningsflik. Finns inte heller någon möjlighet att skapa text för enkäten, eftersom svaren för den enbart ska användas i studien.