Nyheter vid uppdateringar

Publicering 26 maj 2021

  • Funktionen ”Vårdhändelse att granska” har tagits bort, i stället finns en färdig lista för datauttag som innehåller samma variabler. Detta betyder att kliniken själv kan ta ut sammanställningen via datauttag så ofta som kliniken önskar. Lathund – eget uttag Vårdhändelse
  • Funktionen ”Deltar ej nationellt” (rullgardinen i adressfältet) som ger kliniken möjlighet att använda GynOp även för patienter som inte vill delta i kvalitetsregistret är borttagen. Detta innebär att patienter som nekar till deltagande i kvalitetsregister inte ska registreras i GynOp.
  • Frågan i 8-veckorsenkäten gällande återbesök och ”önskar kontakt” har tagits bort. Patienter hänvisas till att ta kontakt via 1177 eller direkt med sin klinik.
  • Fråga i preop-, 8-veckors- och 1-årsenkäten gällande patientens godkännande av journalrekvirering från annan klinik, har tagits bort.

Publicering 9 mars 2021

  • 3-årsenkät för uppföljning i HOPPSA-studien. Utskick av enkäterna sker på samma sätt som vanliga uppföljningsenkäter efter 8 veckor och 1 år. De som ska få enkäten på papper kommer att synas i översikten Enkätutskick papper. De som har e-postadress i GynOp eller användare i 1177 kommer att få utskicket automatiskt.

På de patienter som ingår i HOPPSA kommer det att finna en flik Enk 3 år för att knappa in de enkätsvar som kliniken får tillbaka på papper.

Skillnaden mot vanliga uppföljningsenkäter är att denna enkät inte behöver bedömas, finns alltså ingen bedömningsflik. Finns inte heller någon möjlighet att skapa text för enkäten, eftersom svaren för den enbart ska användas i studien.