Utskick av enkäter via 1177

GynOp har en koppling mot 1177, så om patienten har en aktiv användare i 1177 så går alla enkätutskick via 1177 och ingen e-postadress behöver fångas upp av kliniken. För att patienten ska bli aviserad om enkät att besvara via 1177 behöver patienten först skaffa en användare i 1177.

Aktivera inloggning i 1177

För att patienten ska bli aviserad om enkät att besvara via 1177behöver patienten först skaffa en användare i 1177.

Patienten måste logga in på Mina vårdkontakter via www.1177.se. För att logga in måste man vara folkbokförd i Sverige samt ha en e-legitimation/mobilt bankID eller ett svenskt mobilnummer. Har man en e-legitimation eller mobilt bank-ID kan man logga in direkt. Har man inte det måste man först beställa ett lösenord från 1177. Det finns mer information på www.1177.se om hur man gör för att skaffa en användare.

Efter att patienten loggat in på 1177 måste inställningar göras, en e-postadress och/eller ett mobilnummer dit 1177 kan skicka aviseringar och exempelvis enkäter måste anges.

För att få aviseringen måste patienten markera rutan Avisering via… för det alternativ som angetts.

Engångskoder (om man saknar e-leg eller mobilt bank-ID) skickas till det mobilnummer man anger under Inställningar.

I SMS om enkät står det:
Avsändare: 1177Vard
Text i SMS: ”Du har ett meddelande i 1177 Vårdguidens e-posttjänster Logga in på https://www.1177.se/loggain för att läsa det. Obs! Detta sms går inte att besvara.”

Patienten loggar in i 1177 och kan i sin inkorg se ett meddelande som innehåller information om var inloggning ska göras för att besvara enkäten från GynOp samt vilket lösenord som ska användas.

Utskick via 1177

Preop-enkäten: GynOp-programmet kontrollerar om patienten har en aktiv användare i 1177 när du öppnar menyvalet Enkäter – Hälsodeklaration. Rutan för Mina vårdkontakter är förvald. Klicka på knappen ”Skicka till Mina vårdkontakter SPARA” så skickas enkäten till patienten. Vid automatiska utskick av påminnelser av hälsodeklaration eller om en första hälsodeklaration skickas ut efter operation så går första utskicken via 1177 utan att du behöver göra något.

Uppföljningsenkäter 8 veckor och 1 år: De tre första utskicken (en första enkät + 2 påminnelser) går per automatik ut via 1177 utan att du behöver göra något. Om patienten inte svarat inom dessa tre utskick kommer enkäten upp för utskick av pappersenkät i översikten för Enkätutskick Papper.