Registrera preop-enkät för bristningspatienter

Patienter som har genomgått en operation i samband med förlossningsbristning ska svara på en preoperativ enkät, den innehåller bland annat frågor om hon hade urinläckage och avförningsbesvär innan hon blev gravid.

Patientens svar på den preoperativa enkäten ska registreras under fliken ”Preop-enkät”.

Om patienten har svarat på enkäten via webben:

Har patienten svarat på enkäten via webben så går hennes svar direkt in i databasen och du behöver inte göra något. Du kan se hennes svar när du öppnar fliken Preop-enkät.

Om patienten har svarat på enkäten via papper:

Innan du kan registrera en pappersenkät måste du svara ”ja” på frågan om du vill ta över patientens enkät. I och med att du ”tar över” enkäten blockeras patientens möjlighet att logga in i enkäten via webben.

Svarar du Nej på frågan kan du enbart läsa de svar patienten ev. har fyllt i via webben. Du kan inte spara något om du inte tagit över enkäten, spara-knappen är inaktiv.

Sammanfattande text

För preop-enkäten bristning finns ingen flik för att skapa en sammanfattande text.

Knappen Åter till patienten

Knappen ”Åter till patienten” kan användas för skicka tillbaka en ”övertagen” enkät till patienten. Det kan vara aktuellt att göra om du råkat gå in på fel enkät och tagit över den eller om patienten hör av sig och vill komplettera/ändra något i sitt redan inskickade svar.

Beskrivning av alla frågor i hälsodeklarationen för bristningspatienter

Fråga 1: Datum när enkäten fylls i

Datum när enkäten besvaras fylls i manuellt eller via kalenderknapp.

Fråga 9 a: Före graviditeten, hade du en känsla av att något buktade ut ur slidan?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 ggr per månad
  • 1-3 ggr per vecka
  • Dagligen

Fråga 10d: Har du urinläckage eller ofrivillig urinavgång?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 ggr per månad, följdfrågor 11 b och d öppnas.
  • 1-3 ggr per vecka, följdfrågor 11 b och d öppnas.
  • Dagligen, följdfrågor 11 b och d öppnas.

Frågorna 11b och 11d öppnas vid val ”1-3 ggr per månad”, ”1-3 ggr per vecka”, ”dagligen” i fråga 10d.

Fråga 11b: Före graviditeten, hur ofta läckte du urin i samband med fysisk aktivitet, när du skrattar, hostar eller nyser?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • 1-4 gånger per månad
  • 1-6 gånger per vecka
  • 1 gång per dag
  • Mer än en gång per dag

Fråga 11d: Hur ofta upplevde du hastigt påkommande, stark känsla av att behöva kissa och läckte urin innan du hann fram till toaletten?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • 1-4 gånger per månad
  • 1-6 gånger per vecka
  • 1 gång per dag
  • Mer än en gång per dag

Fråga 12a: Före graviditeten, hände det att du hade vårt att tömma tarmen?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 gånger per månad
  • 1-3 gånger per vecka
  • Dagligen

Fråga 12b: Före graviditeten, hände det att du behövde hålla emot bakre slidväggen för att tömma tarmen?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 gånger per månad
  • 1-3 gånger per vecka
  • Dagligen

Fråga 13a: Hade du svårt att hålla avföring eller gaser?

Kryssruta Nej eller Ja, ja öppnar underfrågor 13b-13f.

Frågorna 13b-13f beräknar Wexner score, en gradering av avföringsinkontinens.
Varje fråga har fem svarsalternativ med en gradering från 0-4, där aldrig = 0 och dagligen = 4.
Summan av poängen för de fem frågorna ger en totalpoäng (Wexner score) mellan 0-20.

Fråga 13b, Hände det att du släppte dig även när det var olämpligt?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 gånger per månad
  • 1-3 gånger per vecka
  • Dagligen

Fråga 13c. Hade du läckage av lös avföring?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 gånger per månad
  • 1-3 gånger per vecka
  • Dagligen

Fråga 13d. Hade du läckage av fast avföring?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 gånger per månad
  • 1-3 gånger per vecka
  • Dagligen

Fråga 13e. Använde du skydd p.g.a. avföringsläckage?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 gånger per månad
  • 1-3 gånger per vecka
  • Dagligen

Fråga 13f. Påverkade dina läckageproblem din livsstil?

Välj i rullgardin mellan:

  • Aldrig
  • Nästan aldrig
  • 1-3 gånger per månad
  • 1-3 gånger per vecka
  • Dagligen

Frågorna 14a-14i används för att beräkna ROM II scale för att undersöka om patienten har IBS.

Fråga 14a Under de senaste tre månaderna innan du blev gravid, hade du obehag eller smärta någonstans i buken?

Kryssruta Nej eller Ja, där ja öppnar underfrågor 11b

Fråga 14b Förekom obehaget/smärta enbart i samband med mens eller graviditet?

Kryssruta Nej eller Ja, där ”nej” öppnar underfrågor 14c-14i.

Fråga 14c. När ditt obehag/smärta i buken började, brukade antalet tarmtömningar bli fler?

Välj i rullgardin mellan:

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 14d. När ditt obehag/smärta i buken började, brukade antalet tarmtömningar bli färre?

Välj i rullgardin mellan:

 

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 14e. När ditt obehag/smärta i buken började, brukade du få lösare avföring?

Välj i rullgardin mellan:

 

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 14f. När ditt obehag/smärta i buken började, brukade du få hårdare avföring?

Välj i rullgardin mellan:

 

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 14g. Vid obehag/smärta i buken, hur ofta hade du lös avföring?

Välj i rullgardin mellan:

 

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 14h. Vid obehag/smärta i buken, hur ofta hade du hård avföring?

Välj i rullgardin mellan:

 

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 14i. Började dina magsymtom med att du hade ”magsjuka” (någon typ av mag-/tarminfektion)?

Kryssruta nej eller ja

Fråga 15a Hade du några underlivsbesvär vid samlag de sista 3 månaderna före du blev gravid?

Kryssrutor ja, nej eller avstår från att svara.

Svar ”Ja” öppnar underfrågor 15b och 15d.

Fråga 15b Kände du smärta i underlivet vid samlag?

Välj i rullgardin mellan:

 

 • Nej, ingen smärta
 • Ja, lite smärta
 • Ja, måttlig smärta
 • Ja, stark smärta
 • Ja, olidlig smärta

Fråga 15d  Upplevde du…

Kryssrutor ja eller nej

Fråga 45 Har du haft problem med att förstå någon eller några frågor i enkäten?

Vid ”Ja” öppnas textruta ”skriv numret på frågan och beskriv problemet”.

Fråga 46: Finns det något ytterligare som du anser är viktigt att berätta om?

Beskrivande text fylls i.
Till sist kommer patientens ”signering” av enkätsvaren. Markeras rutan ”nej” öppnas ett textfält där man kan ange vem som svarat på enkäten i patientens ställe.

Denna enkät har besvarats av, (patientens namn kommer upp automatiskt)
Vid  svar ”Nej”:
Relation och namn (den som fyllt i formuläret) skrivs i som fritext.

Sammanfattande text

För Hälsodeklaration bristning finns ingen flik för att skapa en sammanfattande text.