Makroskopiskt radikal op & Vulvacancerkirurgi

Makroskopiskt radikal operation

Visas när malignitetsmisstänkt eller malignt valts.

Makroskopiskt radikal operation (ingen synlig kvarvarande tumörvävnad)

Svar ”Nej” ovan öppnar underfrågor om kvarlämnad tumör, antal kvarvarande samt största tumördiameter.

Tumör kvarlämnas pga av

Valet ”Annan orsak” öppnar fritextfält ”Annan, vilken”för beskrivning.

Antal kvarvarande tumörmanifestationer

Obligatorisk.

Största tumördiameter (cm)

Obligatorisk.

Excenteration utförd

Valet ”Ja, annan” öppnar fritextfält ”Annan vilken” för beskrivning.

Vulvacancerkirurgi

Visas vid val malignitetsmisstänkt och malignt

Största tumördiameter (mm): (obligatorisk) fritextfält, om ”ingen synlig” fyll i = 0.

 

Förstorade inguinala körtlar (rullgardin, obligatorisk)

 • Nej
 • Ja, höger
 • Ja, vänster
 • Ja, bilateralt
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt

Sentinel node teknik:

 • Nej
 • Höger
 • Vänster
 • Bilateralt

Provtagning inguinala körtlar höger resp vänster: (rullgardin, obligatorisk)

 • Nej, inget prov
 • Finnålsbiopsi
 • Biopsi
 • Exstirpation enstaka suspekta körtlar
 • Kirurgisk exploration ”sampling”
 • Kirurgisk exploration ”utrymning”