Aktivitetslogg

I aktivitetsloggen visas vilka patienter någon användare varit inne på i GynOp. Samtliga användare kan se aktivitetsloggen.

Default visas för senaste veckan, men du kan välja att se för senaste månaden, halvåret,  året eller alla.

OBS! Väljer du ”alla” så kan det ta några minuter innan sidan har uppdaterats, så vänta efter att du ändrat i rullgardinen, klicka inte igen.

De variabler som visas är:

Tidpunkt: Vilken tidpunkt användaren varit inne på något formulär.

Användare: Vilken/vilka användare som varit inne på något formulär. Användaren visas med för- och efternamn.

Personnummer: Patienternas personnummer.

Objekt: Vilket av formulären användaren varit inne och läst/sparat i.

Objekt Beskrivning
Patient Läst eller sparat patientsidan.
Patientstatus Ändrat/sparat i planerad/utförd operation
Hälsodeklaration Läst/sparat i hälsodeklarationen
Anamnes osv… Läst/sparat i anamnes/status

Operationstyp: Vilken operationstyp (hyst, adnex, etc…) formulären tillhör.

Aktivitet: Vad användaren gjort (läst eller sparat). Läst betyder att man öppnat formuläret men inte sparat.

Meddelande: Ev meddelande

Längst nere på tabellen går det att välja om man vill visa 10, 25 eller 50 poster i tabellen. Detta väljs i rullgardinen ”page size”. Där visas även hur många poster det finns i tabellen och på hur många sidor dessa visas.

Sortering

Man kan själv välja vilken sortering man vill ha på posterna genom att klicka på resp. rubrik i tabellen. Den kolumn man sorterat efter får en något mörkare färg på rubrikens bakgrund. Klicka en gång på kolumnrubriken för att sortera stigande (A-Ö eller 0-9) och två gånger för att sortera fallande (Ö-A eller 9-0)

Ett exempel på hur man kan använda filter

Jag vill titta på vem som varit inne och gjort något på patienten med personnummer 1912121212.

Jag skriver då in personnumret (utan bindestreck) i rutan ”Personnummer” och klickar på den lilla tratten bakom rutan och väjer ”Contains”. Då visas enbart de rader som gäller för just den patienten.

På bilden ovan kan man på raden längst ner se att vårdtillfället lades upp 17-06-14 kl 13.18.59 (Objekt = Plan/utförd Operation) av användaren som heter ”Skriv Skrivare”. Samma användare var inne och tittade på fliken för operation strax efteråt (det står läst i aktivitet). Om användaren hade fyllt i något och sparat så hade det stått ”Sparat” istället i kolumnen ”Aktivitet”.

Ovanför tabellen med aktiviteter finns en rullgardin som default visar ”Senaste veckan”. Där kan du ändra vilket tidsintervall du vill titta på

Förutom senaste veckan kan du välja senaste månaden, halvåret, året eller alla.

Aktivitetsloggen visar inte exakt vad man har sparat eller läst, bara att man har gjort det.

Mer om filtrering (urval) av vad man vill titta på

För att filtrera på t. ex. användarnamn skriver du in för- och efternamn i textrutan under rubriken och klickar på ikonen som ser ut som en liten tratt. (Om du håller muspekaren över ikonen med tratten ser du att det står ”Filter”. Det finns ett antal olika sätt man kan filtrera på. När man klickar på knappen ”Filter” visas ett antal olika val:

No Filter Nollställer ev. filter och visar alla rader igen.
Contains Filtrerar på den text som innehåller det som är skrivet i filterrutan. Ex om man skriver ”son” i rutan för användare visas allt som någon som heter t ex Johansson eller Andersson har gjort.
DoesNotContain Motsatsen till Contains, dvs visar inte det som innehåller texten som skrivits i textfältet
StartsWith Visar allt som börjar med den text man skrivit i filterrutan. Ex. om man i personnummer skriver 1936 så visas alla patienter som är födda 1936 som någon varit inne på.
EndsWith Motsatsen till StartsWith, här är det istället allt som slutar på ett visst sätt som visas
EqualTo Lika med, används oftast för tal och datum men funkar även med text.
NotEqualTo Skilt ifrån, används för tal och datum men funkar även med text.
GreaterThan Större än, används vanligtvis för tal och datum men funkar även med text.
LessThan Minde än, används oftast för tal och datum men funkar även med text.
Between Visar värden inom två olika intervall. Motsatsen är NotBetween.
IsEmpty Visar tomma, om text. Kan användas för att ta fram det som endast rör ändringar i Användare om man väljer det i ”Personnummer”
NotIsEmpty Visar de som inte är tomma, om text
IsNull Visar tomma, om tal.
NotIsNull Visar de som inte är tomma, om tal.