Vem gör vad?

Förslag på processflöde för bristningspatienter:

 

När Patient Läkare Sekreterare Personal förl avd BB, MVC
Förlossning Får sfinkterskada vid förlossning Fyller i operationsmall i obstetrisk journal och kompletterar enligt lathunden ”PISA”

-Perinealkroppens mått palpatoriskt.

-Intern sfinkter: Ej bedömd/ bedömd hel/ bedömd skadad.

-Vilka suturmaterial som används

-Antibiotika givet eller ej

 

Förl avd: Skriver på beläggningslistan att patienten fått en sfinkterskada
BB Fyller i enkäten om hur det var före graviditeten och lämnar den på BB eller via egen direktinmatning. BB-sekreterare noterar fortlöpande patienter med sfinkterskada.

Lägger upp patienten i Bristningsregistret.

Skriver ut enkäten om hur det var före graviditeten samt informationsblad och ger till patienten/ personal på BB.

För över data från obstetriska journalen till opmallen i Bristningsregistret.

För in data från enkäten som patienten lämnat in eller tar hand om svar som kommit in via webben.

Påminner patienten om att fylla i ev. pappersenkät före hemgång, samlar in den och kollar att mailadressen stämmer. Ser till att enkäten kommer åter till sekreterare.

Informerar om att nya enkäter kommer att skickas ut via mail (när e-postadress finns) eller papper efter 8 veckor och 1år.

8 veckor På översikten för enkätutskick visas när det är dags att skicka pappersenkät.  Även pappers-påminnelser visas i översikten för enkätutskick. E-post/1177 skickas automatiskt.
Svarar på enkät efter 8 veckor på webb eller papper Skriver ut sammanfattningen av 8-veckorsenkäten och lägger för bedömning till den läkare som suturerat patienten .
Loggar in i GynOp och bedömer enkätsvar, tittar i förlossningsjournalen hur det gått och bestämmer om mer åtgärd behövs eller ej.
Klistrar in bedömningstexten i anteckning i förlossningsjournalen.
1 år På översikten för enkätutskick visas när det är dags att skicka pappersenkät.  Även pappers-påminnelser visas i översikten för enkätutskick. E-post/1177 skickas automatiskt.
Svarar på enkät efter 1 år på webb eller papper Skriver ut ”bedömningspapper”/ påminner doktor att logga in och bedöma beroende på lokal rutin.

 

 

Loggar in i GynOp och bedömer enkätsvar, tittar i förlossningsjournalen hur det gått och bestämmer om mer åtgärd behövs eller ej.
Klistrar in bedömningstexten i förlossningsjournalen.