Utskick av den preoperativa enkäten

Utskicket görs manuellt via menyvalet ”Enkäter– Preop”. Det finns tre sätt att skicka ut enkäten på, via 1177, via e-post eller i pappersformat.

För 1177, som infördes vid uppdateringen den 18 december 2014 behöver kliniken inte göra någon inställning eller åtgärd. Programmet kontrollerar i samband med utskicket om patienten har en användare i 1177 där patienten lagt till sin e-postadress eller sitt mobilnummer. Patienten får då en notifiering via 1177 om att det finns en enkät att besvara.

Alla patienter kan besvara sin enkät via Internet. Inloggningen stängs 90 dagar efter första utskicksdatum, då kan patienten inte längre svara via webben. Om någon patient vill svara efter det får det ske via pappersenkät.

Tillsammans med informationsbrevet som skickas ut tillsammans med enkäten inför operation får patienten även en informationstext om rättigheter och skyldigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Texten om GDPR finns även att läsa på hemsidan under fliken ”Personuppgiftshantering- Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen”, för direktlänk tryck här.

Skicka ut hälsodeklaration

Efter att uppgifterna för planerad operation är införda på patientsidan kan den preoperativa enkäten skickas ut. Gå in under menyvalet ”Enkäter”, välj ”Preop”.

Kom ihåg: Klicka alltid på knappen ”…SPARA” när du gör utskicken. Då håller programmet reda på när påminnelser behöver skickas ut.

Utskick via E-post

Om e-postadress finns inmatad skickas e-post till patienten, information och lösenord för inloggning bifogas i mailet. Rutan för e-post, webbenkät är då förmarkerad. Då klickar man bara på knappen ”Skicka e-post…” så går mailet iväg till patienten.

 

 

 

 

 

 

Utskick via 1177

GynOp-programmet kontrollerar om patienten har en aktiv användare i 1177. Rutan för ”1177” är förvald. Klicka på knappen ”Skicka till Mina vårdkontakter SPARA” så skickas enkäten till patienten.

 

 

 

 

 

Utskick i pappersformat

För att skriva ut och skicka iväg en pappersenkät klickar du först på Wordikonen, då öppnas ett Worddokument som innehåller enkäten + informationsbrevet till patienten. Utskriften görs sedan som för ett vanligt Worddokument.

När pappersenkäten skrivits ut sparar du datum för utskick genom att  klicka på ”Papper utskrivna SPARA”.

Du kan också skriva ut endast inloggningsuppgifter, vilket innebär att patienten endast får inloggningsuppgifter och informationsbrev. Den utskriften används förslagsvis när patienten är på mottagningen och ska svara på webbenkäten där.

Glöm inte bort att klicka på knappen ”Papper utskrivna SPARA” när du skriver ut enkäten på papper för att spara utskicksdatum så att systemet vet när påminnelse ska skickas ut.

 

 

 

 

Tidpunkter för påminnelser

Om patienten inte svarar på enkäten efter första utskicket så håller programmet rätt på när påminnelser behöver skickas ut.

 

Om e-postadress/1177 finns Första påminnelsen skickas automatiskt efter 7 dagar.

Om inget svar inkommer visas patienten i översikten ”Enkätutskick papper” efter ytterligare 7 dagar.

Om inget svar inkommit före operationen visas en sista papperspåminnelse i översikten ”Enkätutskick papper” 10 dagar efter operationsdatum (op måste vara ifylld i GynOp).   Om patienten bara hunnit få ett utskick före operation skickas ett automatiskt utskick 10 dagar efter operation (op måste då vara ifylld i GynOp).

Om e-postadress/1177 saknas Patienten visas i översikten ”Enkätutskick papper” 14 resp. 28 dagar efter första utskicket.   Om patienten enbart fått ett utskick via papper inför operation visas påminnelseenkät i översikten ”Enkätutskick papper” 10 resp. 17 dagar efter operation (op måste då vara ifylld i GynOp).
Patient som inte fått den preoperativa enkäten före operation Får en förkortad variant som skickas ut 10 dagar efter operationsdatum (op måste vara ifylld i GynOp), antingen automatiskt om e-postadress/1177 finns eller också visas den i översikten ”Enkätutskick papper”.

Om påminnelse behöver skickas ut visas patienten i översikten ”Enkätutskick papper” en vecka efter första utskicket.

Om du missar att skicka ut hälsodeklarationen till bristningspatienter när du knappar in operationen så visas de i översikten för utskick (pappersenkät) 10 dagar efter operationsdatum. Finns e-postadress så skickas enkäten ut automatiskt 10 dagar efter operationsdatum.

  • För operationstyp = Anest skickas enbart en påminnelse ut. I infobrevet står det att patienten inte behöver svara om hen redan genomgått operationen.