Utskick 8v och 1år

Patienter som ska få en 8-veckors eller 1-årsenkät och som har en e-postadress eller en användare i 1177 kommer du aldrig att se i översikten för utskick. De som har e-post/1177 och som är aktuella för utskick går iväg automatiskt varje natt. Det är enbart de patienter som ska ha pappersenkät som kommer att visas i översikten för utskick.

De som skickats ut automatiskt visas på sedvanligt sätt i översikten ”Utskickade enkäter”, så länge patienten inte hunnit svara på enkäten och det går även att se dem under Admin/Loggar/E-postlogg.

Alla patienter kan besvara sin enkät via Internet. Inloggningen stängs 90 dagar efter första utskicksdatum, då kan patienten inte längre svara via webben. Om någon patient vill svara efter det får det ske via pappersenkät.

Första 8-veckors-/1-årsenkäten enbart inloggningsuppgifter + informationsbrev vid pappersenkät

Som ett steg för att minska ner användandet av pappersenkäter inför vi att den första enkäten som går ut i pappersform enbart innehåller sidan med inloggningsuppgifter samt klinikens informationsbrev, för att få fler patienter att svara på enkäten via webben. Om patienten inte har svarat på det första pappersutskicket via webben inom 10 dagar, visas patienten i översikten igen och denna gång skickas en fullständig pappersenkät ut.

Så här gör du för att skicka ut en pappersenkät

Här visas även de patienter där någon adressuppgift saknas, i kolumnen ”Adress saknas” står det då ”Ja”. Dessa uppgifter bör kompletteras innan pappersenkäten ska skickas ut. För att gå till någon av patienterna som visas i översikten klickar du på ikonen i kolumnen ”Visa”.

För de patienter där e-postadress saknas eller en påminnelse ska sändas ut skickas en pappersenkät. För att skriva ut pappersenkäten, klicka på Wordsymbolen i kolumnen ”Papper”.Då öppnas ett Worddokument och samtidigt sätter programmet ett kryss i kolumnen ”Utskriven”. Med den bocken ifylld sparas utskicksdatum för den enkäten när du klickar på knappen ”Papper är utskrivna SPARA”.

Skriv ut worddokumentet och skicka det till patienten.

 

 

Om du inte vill skriva ut alla pappersenkäter i listan vid samma tillfälle så klickar du bara på den grå knappen ”Papper är utskrivna..” när du gjort så många du haft tid med just då. De som då inte har en markering i kolumnen ”Utskriven” visas även nästa gång översikten öppnas.

En lista över vilka enkäter som skickats ut visas efter att man klickat på ”Papper är utskrivna….” och visas även i översikten ”Utskickade enkäter”.

 

 

 

 

 

Tidpunkt för påminnelser 8-veckors-/1-årsenkät

Om patienten inte svarar på enkäten efter första utskicket så håller programmet rätt på när påminnelser behöver skickas ut.

 

Om e-postadress/1177 finns Påminnelse skickas automatiskt 7 resp. 14 dagar efter första utskick. Om inget svar inkommit visas patienten i översikten ”Enkätutskick papper” efter 21 resp. 42 dagar.
Om e-postadress/1177 saknas Om inget svar inkommit inom 10 dagar efter första utskicket av pappersenkät (första gången får patienten enbart inloggningsuppgifter + informationsbrev) så dyker patienten upp i ”Enkätutskick papper” igen, hela pappersenkäten skrivs ut och skickas. Detta upprepas 21 dagar efter första utskicket och sista påminnelsen kommer efter 42 dagar.