Uterus-/cervixkirurgi

 • Uterus/cx-kirurgi, kryssrutor Ja/Nej

Utförd op, rullgardin (obligatorisk), välj något av:

Annan – öppnas fritextrutor för att ange typ och åtgärdskod.

Beroende på vad man valt i ”operationen inleds som” (abdominellt, vaginalt, etc) får operationsformuläret lite olika utseende:

Subtotal hysterektomi

Vid val laparoskopisk eller robotassisterad tillkommer ytterligare några variabler som behövs för att kunna ge rätt åtgärdskod för operationen:

Text i blå infoknapp för ”A. uterina delats via”

Hjälptext för att få rätt åtgärdskod för operationen.

Fornixpresentatör (ej obligatorisk) kryssrutor Ja/Nej

A uterina delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Delas ej

Vagina inkl lig delats via, (obligatorisk, visas vid val ”laparoskop” ovan) kryssrutor:

 

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Delas/öppnas ej

Total/radikal hysterektomi och uterusresektion

Uterus ej vägd, kryssruta, visas endast om benign är vald

Vid val laparoskopisk eller robotassisterad tillkommer ytterligare några variabler som behövs för att kunna ge rätt åtgärdskod för operationen:

Text i blå infoknapp för A. uterina delats via

Hjälptext för att få rätt åtgärdskod för operationen.

Fornixpresentatör (ej obligatorisk) kryssrutor Ja/Nej

A uterina delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Delas ej

Vagina inkl lig delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Delas/öppnas ej

Vagina slutes via (visas vid val ”laparoskop” ovan) kryssrutor:

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Slutes ej

Myomexstirpation

Cervixamputation, Konisering, Trachelectomi (vaginalt) samt Uterusbiopsi har enbart rullgardinsvalet, inga ytterligare variabler.

Vid val laparoskopisk tillkommer ytterligare några variabler:

Fornixpresentatör (ej obligatorisk) kryssrutor

A uterina delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

 

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Delas ej

Vagina inkl lig delats via, (obligatorisk) kryssrutor:

 

 

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Delas/öppnas ej

Vagina slutes via: (visas vid val laparoskop för ”Vagina inkl lig delats via”

 

 • Laparoskop
 • Vagina
 • Slutes ej

Text i blå infoknapp för A. uterina delats via

Hjälptext för att få rätt åtgärdskod för operationen.

Annan

Typ och Kod, text fylls i manuellt

Uterusvikt (g), anges numeriskt, visas endast om benign är valt.

Uterus ej vägd, kryssruta, visas endast om benign är valt.