Uppföljning Bristning

Utskick av 8-veckors och 1-årsenkäter samt läkarbedömning av dessa görs på samma sätt som för övriga patienter som ingår i Gynop-registret.

Se mer om detta i menyvalen om enkätutskick respektive 8-veckors- och 1-årsenkäter  i Webbhjälpen.