Tumör-/vulvakirurgi

Medverkan av operatör, typ av operation samt operationsintention

Visas endast om malignitetsmisstänkt eller malign är vald under ”Peroperativt bedöms tillståndet som…”.

Medverkan av en operatör som

Medverkan av annan specialist

 

 

(obligatorisk) kryssrutor Ja/Nej.

Operationstyp

(obligatorisk):

TIPS! Klicka på den blå informationsknapp för ”operationstyp” för att få information om vilket val du ska göra.

Operationsintention

TIPS! Klicka på den blå informationsknapp för ”operationsintention” för att få information om vilket val du ska göra.

Intraabdominell tumörkirurgi

Visas vid val malignitetsmisstänkt och malignt

Primärtumör

Primärtumör (bedöms som) (obligatorisk), rullgardin.

Valet ”corpus uteri” öppnar ytterligare 3 variabler

Preoperativ riskgrupp corpuscancer (rullgardin, obligatorisk).

Alternativen <50%, =>50% och kan ej bedömas öppnar variabeln om ”metod för bedömning”.

Valet ”cervix uteri” i primärtumör öppnar en variabel

Tumör utanför adnex oavsett var i bukhålan (största diameter, cm)

(Rullgardin, obligatorisk)

Tumör ovan bäckenet (största diameter, cm)

(Rullgardin, obligatorisk)

Lymfkörtelstationer och biopsier

 

Förstorade/palpabla retroperitoneala pelvina körtlar  välj i rullgardin (obligatorisk).

Prov/Utrymning, välj i rullgardin mellan:

Förstorade/palpabla retroperitoneala para-aortala körtlar välj i rullgardin (obligatoriskt)

Prov/Utrymning, välj i rullgardin mellan (obligatoriskt):

Vid val av något av alternativen ”finnålsbiopsi” t.o.m. ”kirurgisk exploration ”utrymning”” ovan öppnas underfråga om var provet togs (obligatoriskt):

Sentinel node biopsi, kryssrutor Ja/Nej (ej obligatoriskt)

Oment

 

Informationstext blå informationsknapp:

Infracolisk omentresektion: Avlägsnande av omentet infracoliskt till nivå med colon transversum (omentrester finns kvar supracoliskt).

Infra- och supracolisk omentresektion: Avlägsnande av större delen av omentet dvs även ovanför colon transversum mot ventrikelkurvaturen, men rester kan finnas kvar av t ex de mest laterala delarna.

Omentektomi: Ett mycket noggrant avlägsnande av hela omentets omfattning.

Omentbiopsi: Endast en bit av omentet tas.

 

Peritonealexcision, (obligatorisk) kryssrutor:

Biopsier (obligatorisk)

Informationstext blå informationsknapp:

Enstaka för diagnos: Avser att man enbart biopsierat makroskopiskt suspekta förändringar.

Enstaka för stadieindelning: Avser att man dessutom tagit några biopsier från till synes normal vävnad.

Systematiska: Avser, förutom biopsier från alla suspekta förändringar, biopsier enligt riktlinjer för stadieindelning av tidig ovarialcancer.

Biopsier (>=2) från vardera högra pleurakupolen, paracoliska rännorna, bäckenväggarna, fossa ovarii, blåsperitoneum och fossa Douglasi.