Ta bort (dölja) läkare/barnmorska

De användare som lagts upp som läkare visas i Läkarlistan (menyvalet Läkare/Barnm under Admin). Användare som är läkare kan inte att tas bort, enbart inaktiveras, eftersom de är kopplade till en eller flera patienter i databasen.

Läkarlistan innehåller de namn som visas i rullgardinen ”PAL” på fliken Patientdata och i rullgardinerna för ”läkare” eller ”operatör” i alla läkarformulär, förutsatt att läkaren är markerad som ”aktiv läkare” i sin användare (se bilden nedan).

(Om namn eller titel behöver ändras gör du detta under ”Användare”)

En användare som är aktiv läkare kan inte direkt göras till inaktiv användare. Det måste göras i två steg:

  1. Först måste läkaren inaktiveras och en ersättare måste väljas (görs i Läkarlistan”, menyvalet Läkare/Barnm under Admin)
  2. Därefter kan man göra själva användaren inaktiv (görs under ”Användare”). Inaktivering av användare görs t ex när någon slutar arbeta på kliniken.

Om samma läkare finns med flera gånger i läkarlistan, t ex med olika stavning så åtgärdar man det genom att ta bort markeringen för ”aktiv” i läkarlistan för det namn man vill ”ta bort”. Under ”Övertagit ansvaret” väljer man i rullgardinen de namn man vill ska visas. Ett tips: Ändra titel på alla som ska döljas så blir det lättare att veta vilka man vill inaktivera.

För att göra en läkare till ”inaktiv läkare” klicka på på raden för det namn som ska döljas. Ta bort bocken i rutan ”Aktiv”. Välj namnet på den som ska ersätta i rullgardinen ”Övertagit ansvaret”. Spara genom att klicka på bilden med den lilla disketten. Vill du ångra ändringen innan du sparat klickar du på det röda krysset.

 

 

 

 

I och med att du tar bort bocken i rutan ”Aktiv” här så visas inte längre namnet i någon av rullgardinerna för att välja läkarnamn. En läkare som inaktiverats kan aktiveras igen genom att fylla i markeringen för ”Aktiv” i läkarlistan igen och ta bort ersättaren som lagts in under ”Övertagit ansvaret”.

Listan för barnmorska hanteras på samma sätt.

För att sedan kunna ta bort användaren i listan över Användare går du tillbaka till menyvalet Admin – Användare och tar bort markeringen för Aktiv i själva användaren. Då tar du även bort möjligheten för användaren att logga in.