Symboler i programmet

I programmet finns ett antal symboler med olika funktion. Nedan följer en beskrivning av dessa funktioner.

= Information -> klicka på symbolen så öppnas en popup-ruta med information om hur man ska registrera.

= Redigera -> klick på symbolen öppnar upp skrivfält för att redigera data. Symbolen finns bl a på alla sidor för att skapa textförslag och i admin-delen för att kunna ändra personuppgifter för användare.

= Spara -> klick på symbolen sparar ändringar som har gjorts i text där ovanstående symbol för ”Redigera” använts för att öppna skrivfält.

= X ->  klick på denna symbol ”ångrar” den inmatning som gjorts i skrivfält som öppnats med symbolen för ”Redigera”.

 = Wordsymbol -> Dokument för utskrift t ex pappersenkäter eller listor att skriva ut.