Stavningskontroll i webbläsaren

Det finns möjlighet att aktivera stavningskontroll i webbläsaren om man så önskar. Stavningskontrollen fungerar i de fält där man själv skriver in egen text.

I Internet Explorer, under menyvalet ”Verktyg” finns ett underval ”Hantera tillägg”.

Ett nytt fönster öppnas. Välj där ”Stavningskontroll”. Markera ”Svenska (Sverige)”, klicka i rutan ”Aktivera stavningskontroll” och klicka på ”Stäng”. Om Svenska inte är markerat som ”standard” klicka i så fall först på ”Ange som standard” innan du klickar på stäng.

Nu är stavningskontrollen aktiverad.
Om du vill inaktivera den gör du på motsvarande sätt och tar bort bocken ”Aktivera stavningskontroll”.

Så här kan det se ut efter att man aktiverat stavningskontrollen:

För att rätta till ett felstavat ord med hjälp av ordlistan högerklicka på ordet och välj det med rätt stavning.
För ord du vill ska läggas till i ordlistan, högerklicka och välj ”lägg till i ordlista”