Sparafunktioner

Spara innan du klickar på Logga ut

Om du glömmer att klicka på Spara innan du klickar på Logga ut sparas inte det du ev. har fyllt i på de formulär du har öppet.

För alla byten mellan formulär får du alltid frågan om du vill spara, om du inte redan har sparat.

Påminnelse om att du blir utloggad efter 20 minuter

I och med att enkäterna och operationsformuläret är klientifierade sker ingen kontakt mellan GynOp och databasen förrän man klickar på spara-knappen eller byter till ett annat formulär. Programmet upplever då att man som användare är inaktiv. I programmet finns av patientsäkerhetsskäl inbyggt en automatisk utloggning som sker efter 20 minuters inaktivitet.

I alla formulär finns nu en påminnelse om att man blir utloggad. Den visas 15 minuter efter att man öppnat eller senast sparat formuläret. Nedanstående popupruta visas, där tiden räknar ner från 300 sekunder (5 min).

Klicka på knappen ”Fortsätt vara inloggad” om du vill fortsätta att registrera. Du får då en ny påminnelseruta om att spara när det gått ytterligare 15 minuter.

Klickar du på Logga ut, blir du genast utloggad utan att något sparas.

Om du inte klickat på någon av knapparna när de 5 minuterna (300 sekunderna) gått blir du utloggad ur programmet utan att något sparas och du måste då logga in igen.