Skapa sammanfattande text

För varje enkät eller läkarformulär finns det en flik ”Sammanfattande text” där du kan skapa ett textförslag utifrån de registreringar som gjorts.

Kliniken kan själv välja vilka sökord texten ska delas upp i läs mer under Sökord i kapitlet Admin här i Webbhjälpen. Den som har rollen sökordshanterare kan justera utseendet på mallen för den skapande texten.

Du behöver inte spara allt du registrerat innan du skapar texten. Men glöm inte att spara innan du byter till ett annat formulär. Du får en fråga om du vill spara när du byter till ett annat formulär.

När alla uppgifter är registrerade i enkäten eller formuläret gå till den sista fliken ”Sammanfattande text”. Klicka på knappen ”Skapa text”

Nedan visas ett exempel på hur den skapade texten kan se ut för en operationsberättelse

Tanken är att du efter att du skapat texten ska göra en egen komplettering, antingen som ett diktat eller att du skriver texten direkt vid markeringen ”(komplettering)”. Klicka på den lilla ikonen (markerad med in ring i bilden ovan). Då öppnas ett textfält (se bilden nedan) där du kan skriva in din kompletterande text. Klicka sedan på den lilla ikonen som ser ut som diskett (vid pilen på bilden nedan) för att stänga rutan för komplettering.

Klicka på ”Spara-knappen” för att spara allt du registrerat samt den skapade texten. Om du inte sparat får du även en fråga om du vill spara när du byter till ett annat formulär i programmet.

För att flytta över den skapade texten från GynOp till journalen klickar du på knappen ”Kopiera” som finns längst upp på varje flik för sammanfattande text. När du klickar på Kopiera-knappen tar programmet även med patientens personnummer och namn, för att hjälpa till att säkerställa att rätt text klistras in på rätt patient i journalen.

På 8-veckors och 1-årsenkäten finns även en knapp ”Kopiera endast text från bedömningen” som enbart tar med texten från sökorden Bedömning, Bedömd av, Komplettering och Enkätbedömning Gyn.

Om kliniken har något av journalsystemen Evry Cross eller Melior finns det en journalintegration där texten förs över till vald anteckning under rätt sökord i journalen med en knapptryckning.