Registrera enkät- preop

Inför operationen ska patienten svara på en preop-enkät bl.a. med frågor om vilka aktuella besvär hon har, andra sjukdomar, tidigare operationer hon genomgått och aktuella mediciner.

Patientens svar på enkäten inför operation ska registreras under fliken ”Preop-enkät”.

Om patienten har svarat på enkäten via webben

Har patienten svarat på enkäten via webben ser du direkt hennes svar när du öppnar fliken Preop-enkät. Vilka patienter som besvarat via webben ser du i översikten ”Inskickade webbenkäter att granska

Om patienten har svarat på enkäten via papper

Innan du kan registrera en pappersenkät måste du svara ”ja” på frågan om du vill ta över patientens enkät. I och med att du ”tar över” enkäten blockeras patientens möjlighet att logga in i enkäten via webben.

Svarar du Nej på frågan kan du enbart läsa de svar patienten ev. har fyllt i via webben. Du kan inte spara något om du inte tagit över enkäten, spara-knappen är inaktiv.

Knappen Åter till patienten

Knappen ”Åter till patienten” kan användas för skicka tillbaka en ”övertagen” enkät till patienten. Det kan vara aktuellt att göra om du råkat gå in på fel enkät och tagit över den eller om patienten hör av sig och vill komplettera/ändra något i sitt redan inskickade svar.

Beskrivning av alla frågor i den preoperativa enkäten

Fråga 1. Datum när enkäten besvaras

Datum när enkäten besvarats sätts automatiskt till dagens datum när enkätfliken öppnas och inget datum är ifyllt redan. Kan ändras manuellt eller via kalenderknapp.
Frågeregel: Samma fråga för alla operationstyper

Fråga 2. Vet du vilken operation som planeras för dig?

Kryssruta Ja/Nej. Svarsalternativet Ja öppnar underfråga ”Om ja, vilken?” med textruta för komplettering.
Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = tumör eller vulvatumör.
Frågan bort om preoperativa enkäten skickas ut efter att operationsformuläret är ifyllt.
Frågan bort för operationstyp bristning.

Fråga 3a. Rangordna nedanstående orsaker till att du har sökt sjukvården

Frågan besvaras genom att ange siffra för rangordning. Det räcker med att fylla i svar på ett av alternativen.
Alternativet ”Andra besvär/orsaker, vilka?”  öppnar ifyllt svar textruta för beskrivning.
Om patient som svarat på pappersenkät har fyllt i med ett X skriv i så fall en etta på alla.
Frågeregel
Frågan bort för operationstyp bristning.
Samma fråga för alla övriga operationstyper förutom frågan om barnlöshet.
Svarsalternativet ”Barnlöshet”  visas om operationstyp är hysteroskopi eller adnex samt ålder <= 45 år.

Fråga 3b. Hur lång tid har du haft det besvär du rangordnade som nummer 1…?

Antal år, mån eller dagar fylls i numeriskt.
Frågeregel:
Frågan bort för operationstyp bristning.

Fråga 4. Har du smärtor i underlivet/nedre delen av buken?

Frågeregel: Huvudfrågan visas för alla operationstyper (utom bristning) Vid svar ”Ja” öppnas underfrågor:

  • Menssmärta, regelbunden månatlig smärta, rullgardin

Om något av Ja-alternativen anges öppnas underfråga:

  • ”Smärtan pågår mellan ____ och ____ dagar”, fylls i numeriskt

Frågeregel: Alternativet bort om patienten >= 60 år eller om patienten har genomgått hysterektomi.
Svarsalternativ  för underfrågan (rullgardinsval):
Nej, ingen smärta
Ja, lite smärta
Ja, måttlig smärta
Ja, stark smärta
Ja, olidlig smärta

Smärta i buken, samma svarsalternativ som frågan om menssmärta

Annan underlivssmärta, samma svarsalternativ som frågan om menssmärta Om något av Ja-alternativen anges öppnas fritextruta för att beskriva underlivssmärtan.

Fråga 5a. Har du haft menstruationer/underlivsblödningar under det senaste året?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Om patientens ålder >=60 år frågas enbart om underlivsblödningar.
Vid svar ”Ja” öppnas underfrågor 5b-5g.

Fråga 5b. Kommer dina menstruationsblödningar med jämna intervall?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan tas bort om patienten >= 60 år

Fråga 5c. Har du blödningar som kommer när de inte borde komma?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 5d. Använder du hormonpreparat som ger förväntade blödningar?

Frågeregel:
Frågan tas bort om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.

Fråga 5e. Hur skulle du beskriva dessa blödningar?

Svarsalternativ (rullgardinsval):

  • Har inga/upphört
  • Små
  • Måttliga
  • Rikliga
  • Mycket rikliga
  • Varierar från gång till gång

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = hysterektomi eller hysteroskopi.

Fråga 5f. Vad har du fått för behandling för dina blödningar de senaste 3 åren?

Flera svarsalternativ möjliga
Markering av ”Annat, vad” öppnar textruta för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = hysterektomi eller hysteroskopi.
Frågan tas bort om patienten >= 60 år.

Fråga 5g. Har du använt/eller använder du hormonspiral?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = hysterektomi eller hysteroskopi.
Frågan tas bort om patienten >= 60 år.

Fråga 6. För hur länge sedan hade du din senaste menstruation/underlivsblödning?

Frågeregel:
Om patientens ålder >=60 år döljs ordet ”menstruation i frågeformuleringen.
Ingår ej i bristning.

Fråga 7. Har eller har du haft övergångsbesvär eller klimakteriebesvär (blodvallning, svettning, hjärtklappning)?

Frågeregel:
Frågan tas bort om patienten är <=40 år och >= 70 år.
Frågan tas bort om operationstyp = bristning, tumör eller vulvatumör.

Fråga 8. Använder du hormonpreparat med östrogen?

Markeras ja på huvudfrågan öppnas underfrågor. Flera svar kan markeras för underfrågorna. Markering av svarsalternativ ”Ja, av annan anledning” öppnar textruta för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan tas bort om operationstyp = bristning, tumör eller vulvatumör.

Fråga 9a. Har du en känsla av att något buktar ut ur slidan?

Svarsalternativ (rullgardinsval):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens, prolaps eller hysterektomi.
Bristning har motsvarande fråga med annan formulering men med samma svarsalternativ.

Fråga 9b. Har du skavningsbesvär i underlivet?

Svarsalternativ (rullgardinsval):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = adnex, bristning, hysteroskopi, tumör eller vulvatumör .

Fråga 9c. Använder du ring/inlägg mot framfall?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = prolaps eller inkontinens.

Fråga 10a. Har du svårt att tömma urinblåsan?

Svarsalternativ (rullgardinsval)
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = hysterektomi, prolaps eller inkontinens.

Fråga 10b. Har du besvär av urinträngningar?

Svarsalternativ (rullgardinsval)
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning, tumör eller vulvatumör.

Fråga 10c. Behöver du gå upp på natten och kissa?

Svarsalternativ (rullgardinsval)
Aldrig
Nästan aldrig
Oftast en gång
Oftast två gånger
Mer än två gånger

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = hysterektomi, prolaps eller inkontinens.

Fråga 10d. Har du urinläckage eller ofrivillig urinavgång?

Svarsalternativ (rullgardinsval)
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen

Bristning har motsvarande fråga med annan formulering men med samma svarsalternativ.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = tumör eller vulvatumör.
Följdfrågor 11a – 11i öppnas vid val ”1-3 ggr per månad”, ”1-3 ggr per vecka” eller ”dagligen” om optyp = prolaps eller inkontinens
För bristning öppnas 11b och 11d.

Fråga 11a. Läcker du urin när du stiger upp ur sängen?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = prolaps eller inkontinens.

Fråga 11b. Hur ofta läcker du urin i samband med fysisk aktivitet, när du skrattar, hostar eller nyser?

Svarsalternativ (rullgardinsval)
Aldrig
1-4 gånger per månad
1-6 gånger per vecka
1 gång per dag
Mer än en gång per dag

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = prolaps eller inkontinens.
Bristning har motsvarande fråga med annan formulering men med samma svarsalternativ.

Fråga 11c. Hur stora mängder urin läcker du vanligen vid fysisk aktivitet, när du skrattar, hostar eller nyser?

Svarsalternativ (rullgardinsval)
Ingen
Fuktiga underkläder
Våta underkläder
Går igenom kläderna
Rinner nedför benen eller ned på golvet

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens.

Fråga 11d. Hur ofta upplever du hastigt påkommande, stark känsla av att behöva kissa och läcker urin innan du hinner fram till toaletten?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
1-4 gånger per månad
1-6 gånger per vecka
1 gång per dag
Mer än en gång per dag

Frågeregel: Frågan visas om operationstyp = inkontinens eller prolaps.

Bristning har motsvarande fråga med annan formulering men med samma svarsalternativ.

Fråga 11e. Hur stora mängder urin läcker du vanligtvis när du har urinträngningar?

Svarsalternativ (rullgardin):
Ingen
Fuktiga underkläder
Våta underkläder
Går igenom kläderna
Rinner nedför benen eller ned på golvet

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens.

Fråga 11f. Läcker du urin både vid fysisk aktivitet (ex hosta, tunga lyft, gymnastik) och vid urinträngningar (en hastigt påkommande, stark känsla av att behöva kissa)?

Om ja, markeras öppnas underfråga ”Om ja, vad har du mest besvär av?” Välj svarsalternativ i rullgardin mellan:
Läckage vid fysisk aktivitet mer obehagligt än läckage vid trängning
Läckage vid trängning mer obehagligt än läckage vid fysisk aktivitet
Lika mycket obehag av läckage vid trängning som läckage vid fysisk aktivitet

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens.

Fråga 11g. Undviker du aktiviteter (t ex fysisk träning eller att gå ut) för att du är rädd att läcka?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens eller prolaps.

Fråga 11h. Undviker du platser och situationer där du vet att toalett inte finns tillgänglig?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens eller prolaps.

Fråga 11i. Påverkar ditt urinläckage…?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens eller prolaps.

Fråga 12a. Händer det att du har svårt att tömma tarmen?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 gånger per månad
1-3 gånger per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = hysterektomi, inkontinens eller prolaps.

Bristning har motsvarande fråga med annan formulering men med samma svarsalternativ

Fråga 12b. Händer det att du behöver hålla emot bakre slidväggen för att tömma tarmen?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 gånger per månad
1-3 gånger per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = prolaps.

Bristning har motsvarande fråga med annan formulering men med samma svarsalternativ.

Fråga 13a. Hade du svårt att hålla avföring eller gaser?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.
Svar Ja öppnar underfrågorna 13b-13f

Fråga 13b. Hände det att du släppte dig även när det var olämpligt?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 gånger per månad
1-3 gånger per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.
De ingår i beräkning av Wexner score.

Fråga 13c. Hade du läckage av lös avföring?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 gånger per månad
1-3 gånger per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.
Ingår i beräkning av Wexner score.

Fråga 13d. Hade du läckage av fast avföring?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 gånger per månad
1-3 gånger per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.
Ingår i beräkning av Wexner score.

Fråga 13e. Använde du skydd p.g.a. avföringsläckage?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 gånger per månad
1-3 gånger per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.
Ingår i beräkning av Wexner score.

Fråga 13f. Påverkade dina läckageproblem din livsstil?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig
Nästan aldrig
1-3 gånger per månad
1-3 gånger per vecka
Dagligen

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.
Ingår i beräkning av Wexner score.

Fråga 14a. Under de senaste tre månaderna innan du blev gravid, hade du obehag eller smärta någonstans i buken?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Om svar ja öppnas underfråga 14b.

Fråga 14b. Förekom obehaget/smärtan enbart i samband med mens eller graviditet?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Om svar nej öppnas underfråga 14c-14i.

Fråga 14c. När obehaget/smärtan i buken började, brukade antalet tarmtömningar bli fler?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig eller sällan
Ibland
Ofta
Den mesta tiden
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Ingår i beräkning av ROM-score.

Fråga 14d. När obehaget/smärtan i buken började, brukade antalet tarmtömningar bli färre?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig eller sällan
Ibland
Ofta
Den mesta tiden
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Ingår i beräkning av ROM-score.

Fråga 14e. När obehaget/smärtan i buken började, brukade du få lösare avföring?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig eller sällan
Ibland
Ofta
Den mesta tiden
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Ingår i beräkning av ROM-score.

Fråga 14f. När obehaget/smärtan i buken började, brukade du få hårdare avföring?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig eller sällan
Ibland
Ofta
Den mesta tiden
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Ingår i beräkning av ROM-score.

Fråga 14g. Vid obehag/smärta i buken, hur ofta hade du lös avföring?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig eller sällan
Ibland
Ofta
Den mesta tiden
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Ingår i beräkning av ROM-score.

Fråga 14h. Vid obehag/smärta i buken, hur ofta hade du hård avföring?

Svarsalternativ (rullgardin):
Aldrig eller sällan
Ibland
Ofta
Den mesta tiden
Alltid

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning.
Ingår i beräkning av ROM-score.

Fråga 14i. Började dina magsymtom med att du hade ”magsjuka”, någon typ av mag-/tarminfektion?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = bristning

Fråga 15a: Har du haft samlag under de 3 senaste månaderna?

Svar ja öppnar underfråga 15b-15d.

Frågeregel:
Frågan visas för alla operationstyper.
Bristning har en annan formulering på fråga 15a

Fråga 15a. Hade du några underlivsbesvär vid samlag de sista 3 månaderna före du blev gravid?

 Svar ja öppnar underfråga 15b-15d.

Fråga 15b. Känner du smärta i underlivet vid samlag?

Svarsalternativ (rullgardinsval):
Nej, ingen smärta
Ja, lite smärta
Ja, måttlig smärta
Ja, stark smärta
Ja, olidlig smärta

Frågeregel:
Frågan visas för alla operationstyper.
För operationstyp = bristning har frågan formuleringen ”kände”.

Fråga 15c. Läcker du urin vid samlag?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = inkontinens.

Fråga 15d. Upplever du…?

Frågeregel:
Frågan visas om operationstyp = prolaps och bristning (då med formuleringen ”upplevde”).

Fråga 16a. Hur många gånger har du blivit gravid?

Frågeregel:
Hela frågan bort om operationstyp = bristning.
Svaralternativen d och e bort om operationstyp = inkontinens eller prolaps.

Fråga 17. Är du gravid nu?

Svarsalternativ (rullgardin)
Ja
Nej
Vet ej

Frågeregel:
Frågan bort om ålder >= 60 år.
Frågan bort om operationstyp = bristning, prolaps eller inkontinens.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 18. Har läkare informerat dig om att du har eller har haft någon/några av dessa sjukdomar/besvär?

Svar Ja öppnar underfrågor. Svar Ja på ”Annat” öppnar fritextruta för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 19. Har du genomgått någon av nedanstående operationer?

Svar ”ja” öppnar underfrågor. Svar Ja på ”Annan..” öppnar fritextruta för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Svarsalternativet om operationstyp = hysteroskopi eller hysterektomi.

Fråga 19b. Har du genomgått någon/några andra operationer (ej underliv/buk)?

Svar ”ja” öppnar fritextruta för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 20: Yrkesarbetar du?

Svar ”ja” öppnar underfråga om vad patienten arbetar som (fritextfält) och om arbetet är fysisk krävande eller ej..

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om ålder >=70 år.

Fråga 21: Är du sjukskriven?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om ålder >=70 år.

Fråga 22a: Hur lång är du? ……… cm         

Fråga 22b. Hur mycket väger du? …….. kg

Längd och vikt används för att beräkna BMI, som presenteras i det skapade textförslaget.

Frågeregel:
För operationstyp = bristning finns längd och vikt på operationsformuläret.

Fråga 23 Röker du?

Svarsalterantiv (rullgardin)
Ja 1-5 cigaretter per dag
Ja 6-20 cigaretter per dag
Ja mer än 20 cigaretter per dag
Nej aldrig rökt
Nej, slutat …..
Öppnar fritextruta för att ange årtal när patienten slutat röka

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 24. Brukar du drabbas av åksjuka eller sjösjuka?

Svarsalterantiv (rullgardin)
Ja
Nej

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 25a. Har du haft någon allvarlig allergisk reaktion mot läkemedel (medicin) som medfört akut läkarbesök?

Svar ”ja” öppnar fritextfält för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

 

Fråga 25b. Har du någon lindrig allergi mot läkemedel?

Svar ”ja” öppnar fritextfält för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 25c. Har du haft någon allvarlig allergisk reaktion mot något födoämne, pollen, parfym etc som medfört akut läkarbesök?

Svar ”ja” öppnar fritextfält för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 25d. Har du någon lindrig allergi mot något födoämne, pollen, parfym etc?

Svar ”ja” öppnar fritextfält för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 26. Har du eller någon annan i din släkt någon ärftlig sjukdom?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 27. Har du några av följande problem?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.

Fråga 28. Har läkare konstaterat att du haft någon blodpropp?

Svar ”ja” öppnar fritextfält för att beskriva var proppen satt.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Underfrågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Underfrågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 29. Måste du stanna och vila när du går uppför två trappor?

 

 

 

Svar ”ja” på fråga om 2 trappor öppnar underfråga om halv trappa.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan om halv trappa bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 30. Har läkare konstaterat att du har eller har haft någon hjärtsjukdom?

Svar ”ja” öppnar underfrågorna för att ange vilken vilka hjärtbesvär patienten har/har haft.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Underfrågor bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Underfrågor bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 31a. Har läkare konstaterat att du har någon lungsjukdom?

Svar ”ja” öppnar underfrågorna för att ange vilken/vilka lungsjukdomar patienten har.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Underfrågor bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Underfrågor bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 31b. Har läkare konstaterat att du har någon lungsjukdom? 

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Underfrågor bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Underfrågor bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 32. Har du besvär från mage eller tarm?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 33a. Har läkare konstaterat någon av nedanstående sjukdomar?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 33b Har läkare konstaterat någon av nedanstående sjukdomar?

Markering av ”annat” = Ja öppnar fritextruta för beskrivning.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 34a. Har du, vid något tillfälle under det senaste halvåret, varit inlagd på sjukhus?

Markering av svarsalternativet ”ja” öppnar underfrågor om antal gånger och var/varför patienten blev inlagd.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Markering av svarsalternativet ”ja” öppnar underfrågor om antal gånger och var/varför patienten blev inlagd.

Fråga 34b. Har du under de senaste 6 mån sökt läkare eller tandläkare utomlands eller behandlats för multiresistenta bakterier?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 35. Använder du någon medicin regelbundet?

Markering av svarsalternativet ”ja” öppnar underfrågor för att fylla i läkemedlets namn, styrka och hur ofta medicinen tas. Det finns även en knapp att klicka på för att lägga till fler rader om så behövs.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 36. Har du under de senaste tre månaderna använt kortisontabletter?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 37. Har du sövts eller fått bedövning tidigare?

Markering av svarsalternativet ”ja” på huvudfrågan öppnar underfråga om något problem uppstod i samband med sövning/bedövning.

Svar ”ja” på underfrågan öppnar fritextruta för att beskriva vad som hänt.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 38. Har du någon sjukdom som smittar via blodet (t ex HIV eller hepatit)?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 39. Behandlas du eller har du behandlats för cancer?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 40. Har du något av nedanstående?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 41. Har du svårt att gapa stort, t ex hos tandläkare?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 42. Har någon släkting haft problem när de sövts eller fått bedövning?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 43. Du som angivit sjukdomar eller operationer på någon av frågorna,
godkänner du att vi får ta del av journalhandlingar om detta inför operationen?

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.

Fråga 44. Det är också viktigt att veta om du har andra behov som kan påverka vården. Har du några av nedanstående problem/behov?

Svar ”ja” på huvudfrågan öppnar underfrågor.

Frågeregel:
Frågan bort om operationstyp = bristning.
Frågan bort om klinikinställning  ”anestetisk hälsodeklaration” = nej.
Frågan bort om patienten svarar på enkäten efter operation.

Fråga 45. Har du haft problem med att förstå någon eller några frågor i enkäten?

Frågeregel:
Frågan visas för samtliga operationstyper.

Fråga 46. Finns det något ytterligare som du anser är viktigt att berätta om? 

Frågeregel:
Frågan visas för samtliga operationstyper.

Till sist kommer patientens ”signering” av enkätsvaren. Markeras rutan ”nej” öppnas ett textfält där man kan ange vem som svarat på enkäten i patientens ställe.

Om patienten ingår i HOPPSA-studien skickas man automatiskt till HOPPSA-information och länk till studiefrågor när man svarar Ja på denna fråga.

Sammanfattande text

Av de registrerade patientsvaren kan du skapa en sammanfattande text som kan klistras in i journalen.
För att en webbesvarad enkät ska försvinna från översikten för inskickade enkäter ska du skapa text och spara, även om du inte använder texten till journalen.