Prolapskirurgi

Enbart det/de ingrepp som faktiskt utförts behöver markeras. Minst ett alternativ ska fyllas i, för att släcka obligatoriet för alla kryssrutorna.

Främre plastik

Centr. cystocele (obligatorisk, kryssrutor ja/nej) ja öppnar ny variabel:

Teknik, välj ur rullgardin mellan:

Vid valet ”Annan” öppnas fritextfält för komplettering.

Kellysutur (obligatorisk, kryssrutor ja/nej)

Later. cystocele (obligatorisk, kryssrutor ja/nej)

Implantat, (kryssrutor ja/nej obligatorisk): Om ”Ja”, öppnas ny rullgardin.

Material: (obligatorisk)  välj något av alternativen i rullgardin.

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbart, (kryssrutor ja/nej) markeras automatiskt vid val av material.  Behöver endast fyllas i manuellt vid val ”Annat” material.

Bakre plastik

Bakre plastik (obligatorisk, kryssrutor ja/nej)

Teknik (rullgardin, obligatorisk), välj mellan:

Vid valet ”Annan” öppnas fritextfält för komplettering.

Implantat, (kryssrutor ja/nej obligatorisk): Om ”Ja”, öppnas ny rullgardin.

Material: (obligatorisk)  välj något av alternativen i rullgardin.

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbart, (kryssrutor ja/nej) markeras automatiskt vid val av material.  Behöver endast fyllas i manuellt vid val ”Annat” material.

Cervixamputation

Perinealkroppsplastik

Text i blå info-knapp

 • Perinealhudsplastik är en superficiell plastik (hud+subcutis)
 • Perinealkroppsplastik är plastik med syftet att återskapa muskelfästet för bulbocavernosus/distala levatorer

Perinealhudsplastik

Enteroceleplastik

Implantat, (kryssrutor ja/nej obligatorisk): Om ”Ja”, öppnas ny rullgardin.

Material: (obligatorisk)  välj något av alternativen i rullgardin.

 • Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för att ange namn på implantat.

Resorberbart, (kryssrutor ja/nej) markeras automatiskt vid val av material.  Behöver endast fyllas i manuellt vid val ”Annat” material.

Vag.toppsfixation

Om ”ja” markerats för vaginaltoppsfixation är det obligatoriskt att markera något av ja-alternativen för vilken typ av fixation som utförts.

Till lig. sacrospin (kryssruta ja)

Teknik/instrument (obligatorisk, rullgardin) välj något av alternativen:

 • Nålhållare
 • Endo Stitch
 • i-stitch A.M.I
 • Fixt Bard
 • Capio Boston Scientific
 • Maya Hook
 • Annan, vid valet ”Annan” öppnas fritextfält för beskrivning.

Sutur vid toppfix (obligatorisk, rullgardin) välj något av alternativen i rullgardinen.

 • Vid valet ”Annan” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbar, (avser sutur, obligatorisk, rullgardin) fylls i automatiskt om val av plastiksutur gjorts. Behöver enbart fyllas i manuellt vid val av ”Annan” sutur.

Till lig. sacrospin (kryssruta ja)

Till lig. sacrouterina (kryssruta ja)

Till os sacrum (kryssruta ja)

Till annat, vid valet ”till annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Implantat, (kryssrutor ja/nej obligatorisk): Om ”Ja”, öppnas ny rullgardin.

Material: (obligatorisk)  välj något av alternativen i rullgardin.

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbart, (kryssrutor ja/nej) markeras automatiskt vid val av material.  Behöver endast fyllas i manuellt vid val ”Annat” material.

Uterus saknas (kryssrutor ja/nej) är obligatoriska att fylla i vid vaginaltoppsfixation för att ge rätt åtgärdskod, beroende på om ingreppet görs efter tidigare hysterektomi eller inte.

Kolpokleisis

Annan prolapsoperation

Annan prolapsoperation (kryssrutor ja/nej) Om ”Ja”, öppnas fritextfält för att ange typ och kod för operationen.

Plastiksutur (enda eller övervägande) (rullgardin, obligatorisk). Visas när något av alternativen för prolapsoperation markerats = ”ja”.

Välj något av alternativen i rullgardinen.

 • Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

 

Resorberbar, (avser sutur, obligatorisk, rullgardin) fylls i automatiskt om val av plastiksutur gjorts. Behöver enbart fyllas i manuellt vid val av ”Annat” material.

Används flera suturmaterial i plastiken, kryssruta. Om denna markeras öppnas fritextfält för komplettering.