PISA – lathund för bristning

Lathund  för komplettering av operationsberättelse i Obstetrix etc för Bristningsregistret

1.    PerinealkroppenMåttet är anteroposteriort i gynställning. Avståndet kan mätas med endoanalt ultraljud med fingret mot vaginalväggen, med vaginalt ultraljud mot sfinktrarna = avstånd mellan prob och analslemhinna eller uppskattas med bidigital palpation. Tunnaste måttet anges.
Skriv i ett kommentarsfält i journalen.
Perinealkroppen vid bidigital palpation:
< 1   cm/1-2cm/>2cm
2.    Interna sfinktern:
Skriv i ett kommentarsfält i journalen.
Interna sfinktern:
Bedömd hel/bedömd skadad/ej undersökt samt ultraljud ja/nej
3.    Suturmaterial:
skriv vad du använder i de olika kommentarsfälten i journalen
4.  Antibiotika:
bör ges vid grad 3-bristning.
Skriv om givet eller ej i ett kommentarsfält i journalen.