Peroperativa komplikationer

Peroperativa  (obligatorisk kryssrutor Ja/Nej):

Klicka på den blå i-knappen för varje komplikationstyp för att få hjälp med vad som avses med en lindrig resp. allvarlig komplikation. För t ex blödning står det:

Lindrig: > 1000 ml men < 3000 ml som krävt blodtransfusion.

Allvarlig: Blödning, som krävt kirurgisk intervention, och/eller blodförlust > 3 000 ml. och/eller påverkan på koagulation.”

 

Valen i respektive rullgardin ger en åtgärdskod i operationsberättelsen. Exempel: I lindrig blödning har valet ”Erytrocyttransfusion” gjorts. Op-klassifikationen ger då koden ”DRO29 Erytrocyttransfusion” samt de åtgärdskoder som gäller för resp. utfört ingrepp.

 

Minst en komplikation måste anges om du markerat Ja för peroperativ komplikation.