Övriga/andra fält i operationsformuläret

Delar av operationen planerad och utförd via en annan väg

Visas vid prolaps- eller inkontinenskirurgi

Om man vid prolaps- eller inkontinenskirurgi även utför något annat ingrepp, kan det hända att man får felaktig åtgärdskod

beroende på vad man valt under ”Operationen påbörjats som” (abdominell, laparoskopisk etc). Med hjälp av nedanstående variabler kan man sätta rätt åtgärdskod.

 

Generera först op-klassifikationsförslaget och se att du får rätt koder. Om inte kan du använda nedanstående rullgardiner för att korrigera den som blir felaktig.

Delar av operationen planerad och utförd via en annan väg än som den påbörjades, rullgardin

Inkontinens, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Enteroceleplastik, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Adnex-op, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Främre plastik, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Vag toppfixation, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Annan op, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Bakre plastik, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Uterus op, välj i rullgardin mellan:

 • Abdominellt
 • Laparoskopiskt
 • Vaginalt

 

Annan kirurgi ej uterus/adnex

Annan kirurgi ej uterus/adnex (kryssruta ja/nej, obligatorisk)

Adherenslösning (kryssruta, obligatorisk)

Excis peritoneum (kryssruta, obligatorisk)

Destr. peritoneum (kryssruta, obligatorisk)

Omentresektion (kryssruta, obligatorisk)

Appendektomi (kryssruta, obligatorisk)

Annan (kryssruta, obligatorisk):

 • Valet ”Annan” öppnar fritextfält för komplettering av typ av operation samt åtgärdskoden.

Typ, text och kod, manuellt

Större icke gynekologisk kirurgi

Visas för operationstyperna hyst, adnex eller tumör

Om ”Ja” har markerats för ”Större icke gynekologisk kirurgi” ska minst ett av alternativen nedan fyllas i. Markering ger åtgärdskod.

Icke gynekologisk tumörkirurgi, (obligatorisk), kryssrutor

 • Gastrorafi
 • Enterorafi
 • Colorafi
 • Gastrostomi
 • Tunntarmsresektion
 • Enterostomi
 • Appendektomi
 • Cekostomi
 • Transversostomi
 • Sigmoideostomi
 • Splenektomi
 • Cystorafi
 • Blåsresektion
 • Kolecystektomi
 • Cystektom
 • Vesiko-uretärostomi
 • Uretärorafi
 • Uretäranastomos
 • Stomi enl Bricker
 • Ventrikelresektion: Öppnas fält för att fylla i typ och kod manuellt
 • Colonresektion: Öppnas fält för att fylla i typ och kod manuellt
 • Rektumamputation: Öppnas fält för att fylla i typ och kod manuellt
 • Leverresektion: Öppnas fält för att fylla i typ och kod manuellt
 • Diafragmaresektion: Öppnas fält för att fylla i typ och kod manuellt
 • Annan kirurgi: Öppnas fält för att fylla i typ och kod manuellt

Preparat tas

Preparat tas, kryssruta Ja:

Om ”Ja” markeras får du en följdfråga:

Preparat delas före extraktion (kryssrutor ja/nej)

Om ”Ja” markeras öppnas kryssrutor för att ange med vad man delat:

 • Morcellator
 • Sax
 • Kniv
 • Annat, vid valet ”Annat” öppnas textruta för komplettering.

Försvårande operationsförhållanden

Försvårande op.förh (kryssruta Ja):

Om ja-alternativet markeras är det obligatoriskt att markera minst ett alternativen.