Översikter för enkäter

Under menyvalet översikter finns ett antal översikter som berör hanteringen av enkäter.

Enkätutskick papper

I den här översikten visas de patienter där det är aktuellt att skicka ut en pappersenkät. För att skriva ut en pappersenkät klickar du på wordikonen och skriver ut enkäten som ett vanligt worddokument. När alla enkäter är utskrivna klickar du på knappen ”Papper är utskrivna – SPARA” för att spara datum för när enkäten skickats ut. Programmet håller då koll på när det är dags att skicka ut påminnelser eller sluta skicka ut enkäter om tiden för att svara har gått ut.

Klicka på ”Visa” för att öppna patienten i GynOp.

Utskickade enkäter

Översikt som visar de enkäter som skickats ut och som ännu inte blivit besvarade. Det går att sortera listan genom att klicka på rubrikerna.

Klicka på ”Visa” för att öppna patienten i GynOp.

Obesvarade enkäter

I översikten ”Obesvarade enkäter” visas de patienter som inte har svarat på sin enkät inom de 90 dagar som patienten har på sig att svara. Grundinställningen är att de som skickats ut under senaste halvåret visas. Du kan använda filter genom att skriva i den vita rutan under varje rubriknamn. Du kan även sortera genom och klicka på resp. kolumns rubrik. Om du vill gå in på någon specifik patient i listan, så klickar du på länken ”Visa” för den patienten.

Inskickade webbenkäter att granska

Översikten visar webbsvar att hantera.

Listan för inskickade enkäter går att skriva ut som ett Word- eller Exceldokument. Klicka på knappen Word- eller Excel-export för att få ett mer utskriftsvänligt format på texten.

Gå in på resp. enkät och skapa text så försvinner enkäten från översikten över inskickade.

När det finns webbsvar att ta hand om visas även nedanstående meddelande på Patientsidan för de användare som har rollen ”Enkäthanterare” i sin användarprofil.

Meddelandet visas oavsett vilken patient du är inne på eller om du inte har någon patient öppen alls. Meddelandet försvinner när alla webbsvar omhändertagits, dvs när du skapat text för enkäten och sparat. Det ska du göra även om kliniken inte använder texten till journalen.