Operationsfält

Visas endast vid val abdominell, laparoskopisk. robotassisterad eller vaginal operation

TIPS! Använd knappen ”Markera omarkerade som normalfynd” för att sätta alla svar som ”nej” eller ”normalfynd”, ändra sedan de som ev. ej är nej/normalfynd.

Buken ovan lilla bäckenet (ej obligatorisk), välj i rullgardin mellan:

 • Utan patologiska förändringar
 • Peritoneum, diafragmakupol, lever, njurar, mjälte, oment, tunntarm och tjocktarm samt para-aortalt palperas och inspekteras utan patologiska fynd
 • Patologiska förändringar finns
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt

Klicka på knappen ”Markera omarkerade som normalfynd” så sätts alla rullgardiner och kryssrutor under ”Operationsfält” som nej eller normalfynd. Du kan välja mellan att först fylla i de som avviker från det normala och sedan klicka på knappen eller klicka på knappen först och sedan ändra det som ej är normalt.

Ascites (ej obligatorisk) kryssrutor:

 • Vid ”Ja”:
 • Vätskemängd ____ ml, fylls i numeriskt
 • Blod i buken (ej obligatorisk), kryssrutor:
 • Vid ”Ja”:
 • Vätskemängd ____ ml, fylls i numeriskt

Höger ovarium välj i rullgardin mellan:

 • Makroskopiskt normalt
 • Patologiskt förändrat
 • Bör beskrivas i ”fritext” i kompletterande upplysningar.
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt
 • Saknas

Vänster ovarium välj i rullgardin mellan:

 • Makroskopiskt normalt
 • Patologiskt förändrat
 • Bör beskrivas i ”fritext” i kompletterande upplysningar.
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt
 • Saknas

Höger tuba välj i rullgardin mellan:

 • Makroskopiskt normalt
 • Patologiskt förändrat
 • Bör beskrivas i ”fritext” i kompletterande upplysningar.
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt
 • Saknas

Vänster tuba välj i rullgardin mellan:

 • Makroskopiskt normalt
 • Patologiskt förändrat
 • Bör beskrivas i ”fritext” i kompletterande upplysningar.
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt
 • Saknas

Uterusmyom välj i rullgardin mellan:

 • Nej
 • Ja, ej specificerat
 • Ja, övervägande intramurala
 • Ja, övervägande subserösa
 • Ja, dislocerande parametriet
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt

Endometrios Välj i rullgardin mellan:

 • Nej 
 • Ja, ej specificerat 
 • Ja, minimal 
 • Ja, mild 
 • Ja, moderat 
 • Ja, uttalad 
 • Kan ej bedömas
 • Ej bedömt

Adherenser välj i rullgardin mellan:

 • Nej 
 • Ja, ej specificerat 
 • Ja, lindriga 
 • Ja, måttliga 
 • Ja, uttalade 
 • Kan ej bedömas 
 •  Ej bedömt 

Cysta/tumor (obligatorisk) Välj i rullgardin :

 • Nej
 • Ja, ej specificerat 

De tre följande alternativen öppnar samma underfrågor

 • Cystisk tumör 
 • Solid tumör 
 • Cystisk tumör med solida partier
 • Största diameter (cm), fylls i numeriskt
 • Cysta/tumors lokalisation, välj i rullgardin :
 • Ovarium
 • Utanför ovarium
 • I och utanför ovarium

Ruptur välj i rullgardin mellan:

 • Har rupturerat preoperativt
 • Rupturerat peroperativt
 • Rupturerar ej
 • Kan ej bedömas 
 • Ej bedömt