Menyvalet ”Patientadmin”

Under fliken ”Patientadmin” finns ett antal val av åtgärder:

Visa ingen patient

Stänger ner den patient som du har aktiv.

Sök patient med PatientID:

Varje patient får ett unikt ID i GynOp. För att öppna patienten i GynOp via PatientID, klicka på menyvalet Patientadmin och välj Sök på PatientID.

PatientID används bl a vid enkätutskick via e-post, för att kunna skicka ett mail tillbaka till kliniken om mailet till patienten inte når fram. Då skickas detta ID i rubriken i mailet tillbaka till kliniken, så att man kan slå upp patienten och korrigera e-postadressen eller skicka ut en pappersenkät istället.

Vid datauttag följer kodnumret  alltid med så att man ska kunna gå in på den patient i GynOp om någon av de inmatade uppgifterna skulle behöver korrigeras.

Ta bort patient

Om ingen enkät eller inget formulär är inmatat går det att ta bort patienten även inloggad som ”vanlig användare”. Dock måste man först ta bort den planerade operationen innan patienten kan tas bort. OBS! Om patienten finns upplagd med operation på något annat sjukhus går patienten inte att ta bort helt.

Ta bort planerad operation

Om ingen enkät eller inget formulär är inmatat går det att ta bort planerad operation.

Om personnumret är felaktigt inmatat eller om det är ett reservnummer, går det att ändra via detta kommando.

 

 

 

Skriv in det rätta personnumret i rutan ”Till”. Markera först ”reservnummer” om det är ett reservnummer.