Lathund KVÅ för endometrioskirurgi

Lathund KVÅ för endometrioskirurgi

Gynekologisk kirurgi som ej har egna variabler

Operationskod (KVÅ) Operations-benämning Operations-grupp Öppen/laparoskopisk KVÅ:s text för operationen
LAG00 Adnex Gyn Öppen Ovariolys
LAG01 Adnex Gyn Laparoskopi Laparoskopisk ovariolys
LAC20 Adnex Gyn Öppen Destruktion av förändring i ovarium inkl koagulation av endometrios
LAC21 Adnex Gyn Laparoskopi Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium
LCB96 Övrigt Gyn Öppen Annan excision av förändring i uterus
LCB97 Övrigt Gyn Laparoskopi Annan laparoskopisk excision av förändring i uterus. (Accessory and cavitated uterine mass, ACUM eller cystisk adenomyos)
LCF96 Övrigt Gyn Öppen Annan exstirpation av förändring i parametrium
LCF97 Övrigt Gyn Laparoskopi Annan laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium
LEW96 Övrigt Gyn Öppen Annan öppen operation av vagina
LEW97 Övrigt Gyn Laparoskopi Annan laparoskopisk operation av vagina
LCG31 Övrigt Gyn Laparoskopi  Laparoskopisk delning, destruktion eller resektion av sakrouterinligament
LCG 30 Övrigt Gyn Öppen Delning, destruktion eller resektion av sakrouterinligament
JAL20 Övrigt Gyn Öppet Exstirpation eller destruktion av förändring i peritoneum
JAL21 Övrigt Gyn Laparoskopi Laparoskopisk exstirpation eller destruktion av förändring i peritoneum
KBA00 Övrigt Gyn N/A Exploration av uretär. Friläggning av uretär ner till korningen av a.uterina
DK008 Övrigt Gyn N/A Inläggande av uretärkateter (Tillfällig ureterkateter)
LDB00 Övrigt Gyn Vaginal Exstirpation av förändring i vagina
LEB10 Övrigt Gyn Vaginal Exstirpation av förändring i portio eller cervix uteri

Tarmkirurgi

Operationskod (KVÅ) Operations-benämning Operations-grupp Öppen/laparoskopisk KVÅ:s text för operationen
JEA00 Kirurgi i tarm Tarm Öppet Appendektomi
JEA01 Kirurgi i tarm Tarm Laparoskopi Laparoskopisk appendektomi
JFA70 Kirurgi i tarm Tarm Öppet Enterorafi
JFA71 Kirurgi i tarm Tarm Laparoskopi Laparoskopisk enterorafi
JFA73 Kirurgi i tarm Tarm Öppet Exstirpation av lokal förändring i tunntarm
JFA74 Kirurgi i tarm Tarm Laparoskopi Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i tunntarm
JFA80 Kirurgi i tarm Tarm Öppet Kolorafi
JFA81 Kirurgi i tarm Tarm Laparoskopi Laparoskopisk kolorafi
JFA83 Shaving Tarm Öppet Exstirpation av lokal förändring i kolon. Shaving av tarm
JFA84 Shaving Tarm Laparoskopi Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i kolon. Shaving av tarm.
JFB50 Resektion Tarm Öppet Annan kolonresektion. Diskresektion kolon rektum
JFB51 Resektion Tarm Laparoskopi Annan laparoskopisk kolonresektion. Diskresektion kolon rektum
JGB96 Resektion Tarm Öppet Annan resektion av rektumn
JGB97 Resektion Tarm Laparoskopi Annan laparoskopisk resektion av rektum
JFB00 Resektion Tarm Öppet Tunntarmsresektion
JFB01 Resektion Tarm Laparoskopi Laparoskopisk tunntarmsresektion
JFB20 Resektion Tarm Öppet Ileocekalresektion
JFB21 Resektion Tarm Laparoskopi Laparoskopisk ileocekalresektion
JFB46 Resektion Tarm Öppet Resektion av colon sigmoideum
JFB47 Resektion Tarm Laparoskopi Laparoskopisk resektion av colon sigmoideum
JFB53 Resektion Tarm Öppet Resektion av colon sigmoideum med samtidig resektion av del av rektum
JFB54 Resektion Tarm Laparoskopi Laparoskopisk resektion av colon sigmoideum med samtidig resektion av del av rektum
JFB96 Resektion Tarm Öppet Annan resektion av tunntarm eller kolon
JFB97 Resektion Tarm Laparoskopi Annan laparoskopisk resektion av tunntarm eller kolon

Kirurgi på urinvägar

Operationskod (KVÅ) Operations-benämning Operations-grupp Öppen/laparoskopisk KVÅ:s text för operationen
KBV00 Urinvägar Urin N/A Öppen inläggning av uretärstent
KBV01 Urinvägar Urin N/A Perkutan inläggning av uretärstent
KBV02 Urinvägar Urin N/A Endoluminal inläggning av uretärstent
KCA00 Urinblåsa Urin N/A Exploration av urinblåsa
KCD10 Urinblåsa Urin N/A Öppen resektion av urinblåsa
KCD96 Urinblåsa Urin N/A Annan resektion eller destruktion i urinblåsa
KCH00 Urinblåsa Urin N/A Sutur av urinblåsa
KBH00 Ureter Urin N/A Sutur av uretär
KBH50 Ureter Urin N/A Lösning av fixerad uretär. Ureter fixerad mot endometriosnodula
KBH20 Ureter Urin N/A Ureterocystostomi. Reimplantation av ureter i urinblåsan
KBD00 Ureter Urin N/A Resektion av uretär. End-to-end anastomos
KBH10 Ureter Urin N/A Uretärouretärostomi, kontralateral. Anastomos av ureter in i kontralateral sida

Kirurgi i bukvägg

Operationskod (KVÅ) Operationsbenämning Operationsgrupp Öppen/laparoskopisk KVÅ:s text för operationen
JAA10 Kirurgi i bukvägg Bukvägg Öppet Exstirpation av förändring i bukvägg
JAA11 Kirurgi i bukvägg Bukvägg Laparoskopi Laparoskopisk exstirpation av förändring i bukvägg
JAG40 Kirurgi i bukvägg Bukvägg Öppet Öppen operation av andra bukväggsbråck och defekter med implantat bakom bukväggsmuskeln framför bukhinnan (sublay)
JAG41 Kirurgi i bukvägg Bukvägg Laparoskopi Öppen operation av andra bukväggsbråck och defekter med implantat bakom bukväggsmuskeln framför bukhinnan (sublay)

Övrig kirurgi

Operationskod (KVÅ) Operations-benämning Operations-grupp Öppen/laparoskopisk KVÅ:s text för operationen
JBA10 Övrig kirurgi Övrigt Öppet Biopsi eller exstirpation av förändring i diafragma
JBA11 Övrig kirurgi Övrigt Laparoskopi Laparoskopisk biopsi eller exstirpation av förändring i diafragma