Lathund för hjälp med bedömning av komplikationer hos bristningspatienter

På webbsidan för bäckenbottenutbildning finns en lathund där du kan få hjälp med hur du ska fylla i GynOp om  patienten i sitt enkätsvar har uppgett en komplikation och du ska göra bedömningen.

Du hittar websidan med riktlinjer för bedömning av bristningsenkäter här.