Klinikinställningar

När du går in under menyvalet Admin – Kliniker ser du först en sammanställning av de inställningar som gjorts för kliniken. Klicka på knappen ”Redigera” för att göra ändringar eller fylla i något som saknas.

Säkerhetsnivå på inloggning

Det finns tre olika nivåer av säkerhet för inloggningen. För samtliga säkerhetsnivåer gäller att man alltid kan används SITHS-kort för inloggning, om HSAID/RSID är inlagt i användarens profil.

Enkel (osäker) inloggning Den lägsta säkerhetsnivån. Går då också att logga in med SITHS-kort eller verifieringskod om uppgifter för detta är inlagt i klinik- och användarprofilerna.

Med verifieringskod (+ SITHS)
Används tillsammans med programvaran GynopNet.exe vid journalintegration. Går då också att logga in med SITHS-kort om uppgifter för detta är inlagt i användarprofilerna.

Enbart SITHS-kort
Används av de flesta klinikerna och har en hög säkerhetsnivå.

 

Utdelat till

Kliniker inom samma landsting kan ”dela ut” möjligheten att se samma patienter. Varje sjukhus ser endast ”sina” patienter i Patientlistan men kan via personnummer ta fram patienter från andra sjukhus inom samma landsting.
Detta underlättar bl. a. för de sjukhus där man endast opererar vissa typer av patienter på ett sjukhus men läkarbesök inför operation kanske görs vid ett annat sjukhus.
Den klinik som vill låta en annan klinik se sina patienter flyttar över namnet på sjukhuset som ska kunna se patienterna till rutan ”Utdelat till”.

Ex på hur det kan se ut: Vid sjukhuset A söker en patient för blödningar och får en tid för hysterektomi . Hon får en hälsodeklaration från sjukhus A. Efter provsvar visar det sig att patienten har en misstänkt malignitet och ska istället opereras vid sjukhus B. Man kan då på sjukhus B se patientens redan inskickade hälsodeklaration och den ifyllda anamnesen från sjukhus A. Operationen görs därefter på sjukhus B och fr o m att operationen är ifylld tillhör nu istället patienten sjukhus B och kommer att visas i detta sjukhus statistik istället. Uppföljningsenkäterna kommer att skickas ut från sjukhus B.