Inställning för INCA-/canceranmälan via PAD-formuläret

Kliniken kan ställa in om man vill fylla i canceranmälan och rapportering till INCA via Gynop-registrets PAD-formulär eller inte. Under admin-behörighetens inställning för kliniker finns valet ”Registrera PAD-INCA uppgifter” med valen Ja eller Nej.

Med inställningen Ja öppnas rapporteringen till canceranmälan och INCA upp när en sådan diagnos väljs i diagnosträdet i PAD-formuläret. Då skickas uppgifter till INCA från GynOp en gång per månad.

Med inställningen Nej släcks den rapporteringen ned. Då skickas inga uppgifter till INCA.