Inkontinenskirurgi

Typ av inkontinensoperation

Obligatorisk

Slyngplastik, blåshals

Implantat, (kryssrutor ja/nej obligatorisk): Om ”Ja”, öppnas ny rullgardin.

Material: (obligatorisk)  välj i rullgardin mellan:

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbart, (kryssrutor ja/nej) markeras automatiskt vid val av material.  Behöver endast fyllas i manuellt vid val ”Annat”.

Instrument, (obligatorisk) välj något av alternativen i rullgardin.

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Slyngplastik, mitturetra

Slyngläge, (obligatorisk) välj i rullgardin mellan:

 • Retropubiskt
 • Transobturatoriskt
 • Endast vagina

Slyngteknik, (obligatorisk) välj i rullgardin mellan:

 • Från vagina och utåt
 • Utifrån mot vagina
 • Annan, vid valet ”Annan” öppnas fritextfält för komplettering.

Implantat, (obligatorisk) kryssruta ja/nej:

vid ”Ja”, öppnas :

Material, välj i rullgardin mellan:

 • Mersileneband (ej resorberbart)
 • Polyprolypen (ej resorberbart)
 • Prolene (ej resorberbart)
 • Annat

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbar, (obligatorisk) fylls i automatiskt om val av plastiksutur gjorts (kryssrutor). Behöver enbart fyllas i manuellt vid val av ”Annat”.

Instrument, välj något av alternativen i rullgardin.

 • Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Kolposuspension

Plastiksutur, välj något av alternativen i rullgardinen.

 • Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbar, (avser sutur, obligatorisk) fylls i automatiskt om val av plastiksutur gjorts (rullgardin). Behöver enbart fyllas i manuellt vid val av ”Annat” material.

Välj mellan:

 • Icke resorberbar sutur
 • Sutur med förlängd resorption
 • Resorberbar sutur

Instrument, välj något av alternativen i rullgardinen.

 • Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Implantat, (obligatorisk) kryssruta ja/nej:

vid ”Ja”, öppnas :

Material, välj i rullgardin mellan:

 • Mersileneband (ej resorberbart)
 • Polyprolypen (ej resorberbart)
 • Prolene (ej resorberbart)
 • Annat

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Resorberbart, (obligatorisk) fylls i automatiskt om val av plastiksutur gjorts (kryssrutor). Behöver enbart fyllas i manuellt vid val av ”Annat” material.

 

Periuretal injektion

Injektionsteknik, välj i rullgardin mellan:

 • Parauretral injektion
 • Transluminal uretral injektion

Material, välj i rullgardin mellan:

 • Bulkamid
 • Contigen
 • Makroplastik
 • Zyrlare
 • Annat

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Intravesikal Botoxinjektion

Rullgardinen för ”Cystoskopi” beskrivs under en egen rubrik längre ner på sidan.

Dos (obligatorisk), välj i rullgardin mellan:

 • < 100 E
 • 100 E
 • 200 E
 • > 200 E

Antal injektionsställen (obligatorisk), fritextruta för att skriva in antal (numeriskt).

Injektionsdjup, huvudsakligt (obligatorisk), välj i rullgardin mellan:

 • 3 mm
 • 5 mm
 • 8 mm

Nåldimension eller annan nåldimension (obligatorisk) kryssruta, välj mellan

 • 23G
 • Annan nåldimension – vid val ”Annan” öppnas fritextruta för beskrivning av ”annan”.

Annan inkontinensoperation

Typ och kod, skriv in text manuellt

Cystoskopi

Obligatorisk.

Vid valet ”Annan” öppnas fritextfält för komplettering.

Vid valet ”slyngplastik, mitturetra” visas även ”Hosttest peroperativt” under rullgardinen för cystoskopi.