Indikations-/diagnosträdet

Indikations-/diagnosträdet är indelat i 7 större grupper. Samma träd används i anamnesformuläret och i utskrivningen.

Klicka på den runda ikonen med en liten trekant för att öppna nästa gren i trädet. Går du sedan ännu ett steg in i trädet kan du välja arbetsdiagnosen.

Vald indikation/diagnos flyttas med hjälp av den blå pilen till/från fältet för huvud-/biindikation. Indikationer kan flyttas mellan huvud-/biindikation och turordning  kan ändras med hjälp av pilarna som pekar upp/ner. Huvudindikation -/diagnos måste alltid sättas före biindikation-/diagnos.

Ett exempel: Jag vill sätta indikationen tubargraviditet på min patienten. Den indikationen/diagnosen tillhör gruppenadnexrelaterat. Jag klickar på pilen framför ordet adnexrelaterat för att öppna upp trädet. Här ser jag nu att det finns en undergrupp ”graviditetsrelaterat”. Under denna grupp finns ”Tubargraviditet” där jag även får diagnoskoden O00.1. Jag klickar på den blå pilen fram ordet huvudindikation för att flytta Tubargraviditet till fältet huvudindikation. Se bilden nedan.

Nedan kan du se alla alternativ som finns under resp. gren i indikations-/diagnosträdet.

Adnexrelaterad, benignt (delas in i ett antal undergrupper)

Samma diagnos kan återkomma under flera olika indikationer. Välj den som passar bäst utifrån patientens indikation.

I samtliga undergrupper finns alternativet: Annan indikation/diagnos Om den väljs öppnas ytterligare ett textfält för att skriva in beskrivningen av indikationen samt ett fält för att skriva diagnoskoden. Framför textrutorna visas från vilken gren valet ”Annan” har gjorts.

Uterusrelaterad benignt (delas in i ett antal undergrupper)

Adnex-/uterusrelaterat

Malignitetsmisstänkt/precanceröst

Malignitet

Prolaps

Inkontinens

Förlossningsbristning
Används enbart för diagnossättning i operationsformuläret, eftersom bristning saknar anamnes- och utskrivningsformulär.