Hysteroskopisk kirurgi & Diagnostisk laparoskopi

Hysteroskopisk kirurgi

Tid (veckor)” för förbehandling (ej obligatorisk)

Preoperativt Cytotec: kryssruta ja/nej, (obligatorisk)

Primäroperation, kryssruta (obligatorisk) eller

Reoperation, kryssruta (obligatorisk) : Är varandra uteslutande

Sondmått (cm) (ej obligatorisk): anges i hela cm fylls i numeriskt

Diatermi (obligatorisk), välj ur rullgardin mellan:

 • Nej
 • Monopolär
 • Bipolär

Hysteroskop:

Metod (kryssrutor, flera val möjliga):

 • Slynga
 • Kula/rulle
 • Twizzel-elektrod
 • Biopsitång
 • Ögletång
 • Morcellator
 • Ballong (LCA16)
 • Textruta för att förtydliga ”ballong” (ej obligatorisk)
 • Annan:
 • Textruta för att förtydliga ”annan” (ej obligatorisk)

Kavitet (obligatorisk)

Spiral

 • Spiral ut (kryssruta)
 • Spiral in (kryssruta)
 • Gestagen spiral , (kryssruta ja/nej obligatorisk, öppnas om spiral in  är markerad = ja)

Vätskeåtgång

 • Vätskeåtgång (l) ____ (ej obligatorisk): Värdet anges numeriskt.
 • Vätskedeficit (ml) ____ (obligatorisk): Värdet anges numeriskt.
 • Preparat (g) ____ (ej obligatorisk)

Utförd(a) operation(er): (flera val möjliga)

Annan – öppnar Kod: fylls i numerisk och Vad: textruta för förtydligande (obligatorisk)

Om exstirpation eller reduktion av myom markeras som utförd operation så öppnas kryssrutor för att ange vilken typ av myom patienten hade.

Diagnostisk laparoskopi

Kryssrutan för ”Diagnostisk laparoskopi” finns mellan hysteroskopisk kirurgi och Uterus-/Cervixkirurgi. Den markeras automatiskt om du i rullgardinen för operationens omfattning väljer ”Endast diagnostisk laparoskopi”.