Fliken patientdata

För att öppna en patient som redan finns i GynOp fyller du i personnumret och klickar på Enter eller knappen Visa patient.

Du kan även klicka på knappen ”Påbörjade patienter” för att se en lista över befintliga patienter.

Ny patient

För att lägga upp en ny patient gör du på följande sätt:

 

 

Skriv in personnumret inklusive sekelsiffra, på den patient som ska läggas in i systemet. Klicka på Enter eller knappen ”Visa patient”.

 

 

 

Om patienten har ett reservnummer istället för ett riktigt personnummer så måste rutan ”Reservnummer” markeras innan ”personnumret skrivs in.

 

 

 

Saknas patienten får du en fråga om du vill lägga till en ny patient. Klicka på ”Ja” för att lägga till patienten.

Patientens namn och adress hämtas från Skatteverkets adressregister. Om det är en patient med reservnummer som inte finns i Skatteverkets system måste alla personuppgifter fyllas i manuellt. Om du vill kan du lägga till telefonnummer och e-postadress. Spara. När du har sparat visas personuppgifterna i ett mer kompakt format, se bilden nedan.

Därefter ska planerad operation läggas till.

Planerad/utförd operation

Innan någon enkät kan skickas ut eller något formulär fyllas i måste en planerad operation läggas till.

Först ska du ange när operationen planeras att genomföras. Det gör du i rullgardinen ”Operationen planeras inom”. Här kan du antingen själv ange ett planerat datum eller välja en tidsperiod inom vilken operationen ska genomföras.

 

 

 

 

Vet du vilket datum patienten ska opereras så väljer du ”Planerat operationsdatum finns” och skriver själv in det datum operationen är planerad till.
Väljer du något av alternativen ”inom… en vecka, en månad, 3 månader eller 6 månader” så sätter programmet ett planerat operationsdatum baserat på valet. Exempel: väljer du ”inom 3 månader” så sätts planerat operationsdatum till 3 månader framåt från dagens datum.
Om operationen redan är utförd och du vill registrera den i efterhand, så väljer du ”Operationen redan utförd” och fyller i vilket datum operationen gjordes.
När datumet för planerad operation har passarat kommer GynOp att påminna om att operationen ska fyllas i, om operationsformuläret inte är ifyllt.
Sedan väljer du vilken huvudoperationstyp patienten ska tillhöra, det styr bl a vilket informationsbrev patienten ska få.

Följande val för huvudoperationstyp finns:

Adnex: Adnexoperation – vid förväntad benign kirurgi Bristning vid förlossning, sutur: Bristning vid förlossning grad (2) 3-4 som suturerats.
Hysterektomi: Hysterektomier, kirurgi på uterus – vid förväntad benign kirurgi
Intrauterin kirurgi: Endometrieablation och hysteroskopiska ingrepp
Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi: Prolapsoperation och sekundärsuturering av förlossningsskador Urininkontinens: Inkontinensoperation och injektionsbehandling
Tumör, malignitet…:  (Används inte längre)
Vulvatumör: (Används inte längre)
Anestesi: (Används inte längre)

Välj därefter den läkare som planeras vara operatör eller den som satt upp patienten för operation i ”Ansvarig läkare”. När sedan operationsformuläret fylls i byts namnet ut om det inte är samma som planerad operatör.

 

 

 

Klicka på knappen ”Lägg till op” för att lägga till den nya operation, så att formulär och enkäter blir tillgängliga.

Så här ser det ut när du har lagt upp vårdtillfället:

När patieten sedan är opererad kommer det faktiska operationsdatumet att visas i kolumnen ”Op datum”.

Patienter som inkluderas i Hyst eller Adnex och som sedan visar sig vara maligniteter räknas i GynOp som Tumör när man fyller i ”malignitet” i PAD-fliken. Det omvända gäller för de som inkluderats i ”Tumör” där PAD visat benign åkomma. Man behöver alltså inte själv ändra planerad operation för dessa.

Ändra planerad operation

Om någon uppgift under ”Planerad/utförd operation” behöver ändras så görs detta under menyvalet ”Patientadmin”. Du kan också klicka på knappen ”Ändra planerad operation/uppföljning för att komma till det menyvalet.

Lägga till en ny operation på patient som redan har en operation

För att lägga till ytterligare en operation, på en patient som redan har en operation, klicka på knappen Påbörja ny, ej registrerad, operation-vårdkejda.

Då visas rutorna för att fylla i nytt datum, välja operationstyp samt rullgardinen för att lägga till PAL. När du fyllt i uppgifterna, klicka på knappen ”Lägg till”, för att få en ny rad för nya operationen.

Redigera personuppgifter och generellt deltagande

För att ändra eller komplettera patientens personuppgifter och det ”generellt deltagandet” klicka på knappen ”Redigera personuppgifter”. Fyll i de uppgifter som ska ändras och spara.

I det generella deltagandet ingår följande val:

  • Deltar generellt – normalt deltagande och patienter ingår i den nationellt statistiken
  • Avliden – När patienten är satt som avliden upphör alla enkätutskick. Finns även fält för att fylla i detta på utskrivningen och i enkätbedömningarna som speglas till denna rullgardin. Kontroll om patienten är avliden görs inför samtliga enkätutskick.
  • Ingår ej i statistiken (deltar ej nationellt) – alla enkäter och formulär fungerar på samma sätt som för en patient som deltar generellt. Däremot ingår ingen av patientens uppgifter i registrets nationella statistik och det går inte att göra något datauttag på dessa patienter.

Om patienter nekar till deltagande i Kvalitetsregistret men kliniken vill kunna använda enkäter som uppföljning etc ändra då till Ingår ej i statistiken (deltar ej nationellt) – så spärras alla uppgifter till kvalitetsregistret och de är inte åtkomliga för analyser. Databasen som analyseras är kvalitetsregistret.