Enkät 1 år

Även 1 år efter operation skall enkätuppföljning göras för alla patienter utom de som i PAD registrerats ha en malignitet. De följs i stället upp via de onkologiska registren.

Patientens svar på 1-årsenkäten ska registreras under fliken ”Enk 1 år”

För tidsperioden från 8-veckorsenkäten fram till att patienten får 1-årsenkäten finns en flik ”Bedömning < 1 år” där man i förhand kan fylla i bedömningen om något oförväntat skulle inträffa i mellantiden. Det som ev. markerats i ”förbedömningen” överförs sedan till den ”riktiga” enkätbedömningen  i 1-årsenkäten när enkäten skickats ut. Då döljs fliken för ”bedömning mindre än…”.

Om patienten har svarat på enkäten via webben

Har patienten svarat på enkäten via webben ser du den sammanfattande texten från svaren under fliken ”Bedömning”.

Det går inte att öppna och titta i en enkät som är inskickad. Hör patienten av sig och vill komplettera eller ändra något i enkäten så görs detta  i rutan för komplettering under fliken ”Sammanfattande text” (rutan kommer fram då text är skapad).

Om patienten har svarat på enkäten via papper

Tryck på ”Enk.1år” (precis som tidigare), tryck sedan på den blåa länken ”Klicka här för att besvara enkäten”.

Fyll sedan i varje fråga utifrån vad patienten svarat i pappersenkäten, hoppa över eventuellt obesvarade frågor.

Tänkt på att när du klickat på länken för att besvara/öppna enkäten så kan inte patienten längre logga in i enkäten via webben. Öppna därför aldrig en enkät om du inte fått in patientens svar i pappersform och ska fylla i dessa.

För att lämna enkäten/ta en paus tryck på den blåa länken i det nedre vänstra hörnet i enkäten ”Gå ur/pausa enkäten”.

På sista sidan finns en orange text som talar om ifall det finns obesvarade frågor i enkäten. Denna text försvinner ifall enkäten är komplett ifylld.

Patient som deltar i en studie

Om patienten ingår i HOPPSA-studien skickas man automatiskt till HOPPSA-information och länk till studiefrågor när man svarar Ja på denna fråga.

Det finns då också en knapp ”Till studien.. ” för att komma till HOPPSA-frågorna.

Om patienten ingår i SALSTER-studien så kommer frågorna automatiskt när sista frågan i GynOps 1-årsenkät är besvarad.

Sammanfattande text

Av de registrerade patientsvaren kan du skapa en sammanfattande text som kan klistras in i journalen. Läs mer under ”Skapa sammanfattande text”.

För att en webbesvarad enkät ska försvinna från översikten för inskickade enkäter ska du skapa text och spara, även om kliniken inte använder den skapade texten till journalen.

 

Från att enkäten är registrerad och sparad på kliniken så dröjer det 3 dagar innan läkaren ser enkäten i översikten ”Ofullständiga..” för bedömning. Orsaken är att den som registrerar enkätsvaret kanske inte hinner knappa in den fullständigt vid ett och samma tillfälle – så den som ska bedöma inte ska riskera att få ofullständiga enkätsvar pga det.

 

 

Beskrivning av alla frågor i 1-årsenkäten

Fråga 1: Datum när enkäten ifylls

Datum när enkäten besvaras, fylls i manuellt eller via kalenderknappen

Frågeregel: Frågan visas för alla.

Fråga 2: Har du smärtor i underlivet/nedre delen av buken?

Frågeregel: Huvudfrågan visas för alla utom bristning. Vid svar ”Ja” öppnas underfrågor:

 • Menssmärta, regelbunden månatlig smärta, rullgardin

Om något av Ja-alternativen anges öppnas underfråga:

 • ”Smärtan pågår mellan ____ och ____ dagar”, fylls i numeriskt

Frågeregel: Alternativet bort om patienten >= 60 år eller om patienten har genomgått hysterektomi.

Svarsalternativ  för underfrågan (rullgardinsval):

 • Nej, ingen smärta
 • Ja, lite smärta
 • Ja, måttlig smärta
 • Ja, stark smärta
 • Ja, olidlig smärta
 • Smärta i buken, samma svarsalternativ som frågan om menssmärta
 • Annan underlivssmärta, samma svarsalternativ som frågan om menssmärta Om något av Ja-alternativen anges öppnas fritextruta för att beskriva underlivssmärtan.

Fråga 3a: Har du haft menstruationsblödningar/underlivsblödningar under det senaste året?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Frågan bort om patienten har genomgått hysterektomi.

Om patientens ålder >60 år frågas enbart om underlivsblödningar.

Vid svar ”Ja” öppnas underfrågor 3b-3e.

Fråga 3b: Kommer dina menstruationsblödningar med jämna intervall?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Frågan tas bort om patienten >60 år

Fråga 3c. Har du blödningar som kommer när de inte borde komma?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Fråga 3d. Använder du hormonpreparat som ger förväntade blödningar?

Frågeregel:

Frågan bort om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens.

Fråga 3e. Hur skulle du beskriva dessa blödningar?

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Har inga/upphört
 • Små
 • Måttliga
 • Rikliga
 • Mycket rikliga
 • Varierar från gång till gång

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning. Frågan tas bort om patienten >60 år

Fråga 4: Har du övergångsbesvär/klimakteriebesvär (blodvallning, svettning, hjärtklappning)?

Frågeregel:

Frågan tas bort om patienten är <=40 år och >= 70 år.

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Fråga 5: Använder du hormonpreparat med östrogen?

Frågeregel:

Huvudfrågan visas för alla utförd operationer (utom bristning).

Svar ”ja” öppnar underfrågor om typ av besvär

Markeras ”Annan anledning” öppnas textruta för att beskriva anledningen..

Fråga 6a: Har du en känsla av att något buktar ut ur slidan?

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Fråga 6b: Har du skavningsbesvär i underlivet?

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Fråga 6c: Använder du ring/inlägg mot framfall efter operationen?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = prolaps.

Bristning har en liknande fråga med formuleringen ”Använder du ring/inlägg mot framfall efter förlossningen?” med samma svarsalternativ.

Fråga 7a: Har du svårt att tömma urinblåsan?

Svarsalternativ (rullgardinsval)

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Fråga 7b: Har du besvär av urinträngningar? (en hastigt påkommande, stark känsla av att behöva kissa)

Svarsalternativ (rullgardinsval)

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Fråga 7c: Behöver du gå upp på natten och kissa?

Svarsalternativ (rullgardinsval)

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • Oftast en gång
 • Oftast två gånger
 • Mer än två gånger

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning.

Fråga 7d: Har du urinläckage eller ofrivillig urinavgång?

Svarsalternativ (rullgardinsval)

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Följdfrågor 8a – 8i öppnas vid val ”1-3 ggr per månad”, ”1-3 ggr per vecka” eller ”dagligen” om utförd operation = prolaps eller inkontinens

För bristning öppnas 8b och 8d.

Fråga 8a: Läcker du urin när du stiger upp ur sängen:

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = prolaps eller inkontinens.

Fråga 8b: Hur ofta läcker du urin i samband med fysisk aktivitet, när du skrattar, hostar eller nyser?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens.

Svarsalternativ (rullgardinsval)

 • Aldrig
 • 1-4 gånger per månad
 • 1-6 gånger per vecka
 • 1 gång per dag
 • Mer än en gång per dag

Fråga 8c: Hur stora mängder urin läcker du vanligtvis vid fysisk aktivitet, när du skrattar, hostar eller nyser?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = inkontinens

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Ingen
 • Fuktiga underkläder
 • Våta underkläder
 • Går igenom kläderna
 • Rinner nedför benen eller ned på golvet

Fråga 8d: Hur ofta upplever du hastigt påkommande, stark känsla av att behöva kissa och läcker urin innan du fram till toaletten?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = bristning, prolaps eller inkontinens.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • 1-4 gånger per månad
 • 1-6 gånger per vecka
 • 1 gång per dag
 • Mer än en gång per dag

Fråga 8e: Hur stora mängder urin läcker du vanligtvis när du har urinträngningar?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = inkontinens.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Ingen
 • Fuktiga underkläder
 • Våta underkläder
 • Går igenom kläderna
 • Rinner nedför benen eller ned på golvet

Fråga 8f: Läcker du urin både vid fysisk aktivitet (ex hosta, tunga lyft, gymnastik) och vid urinträngningar (en hastigt påkommande, stark känsla av att behöva kissa)?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = inkontinens.

Om ja, öppnas underfråga 8g.

Fråga 8g: Om ja, vad har du mest besvär av?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = inkontinens.

Frågan öppnas om svar ”ja” på fråga 8f.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Läckage vid fysisk aktivitet mer obehagligt än läckage vid trängning
 • Läckage vid trängning mer obehagligt än läckage vid fysisk aktivitet
 • Lika mycket obehag av läckage vid trängning som läckage vid fysisk aktivitet

Fråga 8h: Undviker du aktiviteter (t ex fritidssysselsättning, fysisk träning eller att gå ut) för att du är rädd för att läcka?

Frågeregel: Frågan visas om utförd operation = prolaps eller inkontinens

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

Fråga 8i: Undviker du platser och situationer där du vet att toalett inte finns tillgänglig?

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = prolaps eller inkontinens

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

Fråga 8j: Påverkar ditt urinläckage:

Frågeregel:

Frågan visas om utförd operation = prolaps eller inkontinens

Fråga 9a: Händer det att du har svårt att tömma tarmen?

Frågeregel: Frågan visas vid alla utförd operationer.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 9b: Händer det att du behöver hålla emot bakre slidväggen för att tömma tarmen?

Frågeregel:

Frågan visas vid alla utförda operationer.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 9c: Har du läckage av fast avföring?

Frågeregel:

Frågan visas vid alla utförda operationer, förutom bristning och prolaps.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 10a: Har du svårt att hålla avföring eller gaser?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning, prolaps och inkontinens.

Svar ”ja” öppnar underfrågorna 10b-f, som utgör underlaget för beräkningen av Wexner score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 10b: Händer det att du släpper dig även när det är olämpligt?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning, prolaps och inkontinens.

Ingår i beräkningen av Wexner score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 10c: Har du läckage av lös avföring?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning, prolaps och inkontinens.

Ingår i beräkningen av Wexner score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 10d: Har du läckage av fast avföring?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning, prolaps och inkontinens.

Ingår i beräkningen av Wexner score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 10e; Använder du skydd p.g.a. avföringsläckage?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning, prolaps och inkontinens.

Ingår i beräkningen av Wexner score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 10f. Påverkar dina läckageproblem din livsstil?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning, prolaps och inkontinens.

Ingår i beräkningen av Wexner score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig
 • Nästan aldrig
 • 1-3 ggr per månad
 • 1-3 ggr per vecka
 • Dagligen

Fråga 11a: Under de senaste tre månaderna, har du haft obehag eller smärta någonstans i buken?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Svar ”ja” öppnar fråga 11b.

Fråga 11b: Förekom obehaget/smärtan enbart i samband med menstruationen eller graviditet?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Svar ”nej” öppnar fråga 11c-i, som utgör underlagt för beräkningen av ROM-score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 11c: När obehaget/smärtan i buken börjar, brukar antalet tarmtömningar bli fler?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Ingår i beräkningen av ROM-score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 11d: När obehaget/smärtan i buken börjar, brukar antalet tarmtömningar bli färre?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Ingår i beräkningen av ROM-score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 11e: När obehaget/smärtan i buken börjar, brukar du få lösare avföring?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Ingår i beräkningen av ROM-score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 11f: När obehaget/smärtan i buken börjar, brukar du få hårdare avföring?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Ingår i beräkningen av ROM-score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 11g: Under de senaste tre månaderna, hur ofta har du haft lös avföring?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Ingår i beräkningen av ROM-score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 11h: Under de senaste tre månaderna, hur ofta har du haft hård avföring?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Ingår i beräkningen av ROM-score.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Aldrig eller sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Den mesta tiden
 • Alltid

Fråga 11i: Började dina magsymtom med att du hade ”magsjuka” (någon typ av mag-/tarminfektion)?

Frågeregel:

Frågan visas för bristning.

Fråga 12a: Har du haft samlag de senaste 3 månaderna?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer, utom för tumör och vulvatumör.

Svar ”ja” öppnar fråga 12b-d.

Fråga 12b: Om ja på fråga 12a, känner du smärta i underlivet vid samlag?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Nej, ingen smärta
 • Ja, lite smärta
 • Ja, måttlig smärta
 • Ja, stark smärta
 • Ja, olidlig smärta

Fråga 12c: Läcker du urin vid samlag?

Frågeregel:

Frågan visas för utförd operation = inkontinens.

Fråga 12d:  Om ja på fråga 12a, upplever du

Frågeregel:

Frågan visas för utförd operation = bristning och prolaps.

Fråga 13: Vad anser du om operationsresultatet så här långt? Mitt tillstånd är:

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Svarsalternativ (rullgardinsval):

 • Mycket förbättrat
 • Förbättrat
 • Oförändrat
 • Försämrat
 • Mycket försämrat

Fråga 14: Har du under perioden två månader efter operationen fram till nu haft besvär/komplikationer till följd av operationen?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Markeras något av ”ja-alternativen” öppnas frågorna 15-20.

 

För operation = bristning är frågeformuleringen ”Har du under perioden två månader efter förlossningen och fram till nu haft besvär eller komplikationer till följd av förlossningsbristningen”.

Fråga 15: Är dessa besvär/komplikationer så allvarliga att de är anmälda? (tex. till patientförsäkring)

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Fråga 16a: Har du under perioden 2 månader efter operationen fram till nu behövt uppsöka sjukvården  pga. dessa besvär /komplikationer?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Svar ”ja” öppnar fråga 16b-e.

Markeras ”Kliniken där du opererades” fylls klinikens namn i automatiskt i textrutan för namn på klinik.

Bristning har en annan formulering på frågan: ”Tänk på perioden två månader efter lagningen av bristningen och fram till nu: Har du behövt uppsöka sjukvården pga. besvär/komplikationer efter den operationen?”

Fråga 16b: Om ja på fråga 16a: Blev du inlagd på sjukhus pga komplikationen?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 16a.

Fråga 16c. Om ja på fråga 16a: Ingick operation i behandlingen av komplikationen?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 16a.

Fråga 16d. Om ja på fråga 16a: Föranledde dina besvär/komplikationer någon annan åtgärd?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 16a.

Fråga 16e. Om ja på fråga 16a: Medförde komplikationen förlängd sjukskrivning?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer utom bristning. Frågan visas om patienten svarat ja på fråga 16a.

Frågan visas om patienten är < 70 år.

Fråga 17a: Vilket/vilka organ drabbades?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Olika svaralternativ visas beroende på vilken operation patienten har genomgått:

 • Bukärr, opsår: visas inte om utförd operation = hysteroskopi
 • Livmoder: visas inte om hysterektomi eller bristningsoperation har utförts
 • Tarm: visas inte om utförd operation = hysteroskopi
 • Urinledare: visas inte om utförd operation = hysteroskopi
 • Urinblåsa, urinrör, slida, nerv/känsel och annan visas för alla utförda operationer.

Fråga 17b: Olika typer av besvär/komplikationer.  Kryssa i om du har haft någon av dessa:

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer, utom för bristning.

Olika svaralternativ visas beroende på vilken operation patienten har genomgått:

 • Ärrbråck, framfall, tarmvred, fistel: visas inte om utförd operation = hysteroskopi
 • Smärta i ljumskar, smärta vid blygdben och smärta i buken: visas enbart vid utförd operation = prolaps eller inkontinens.

Fråga 17c: Beskriv de besvär/komplikationer du haft

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Fråga 18: Har du fortfarande besvär som beror på operationen?

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationer. Bristning har en annan formulering på frågan ”Har du fortfarande besvär som beror på förlossningsbristningen?”

Fråga 19: Om du svarat ja på fråga 14-18, godkänner du att vi får ta del av journalhandlingar om detta?

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationer.

Fråga 20: Vad tycker du om resultatet efter operationen?

Frågeregel:

Frågan visas för alla operationer utom bristning.

Svarsalternativ (rullgardinsval)

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

Fråga 21 – saknas

Fråga 22: Vad tycker du om resultatet av lagningen av din förlossningsbristning?

Frågeregel:

Frågan visas för utförd operation = bristning.

Svarsalternativ (rullgardinsval)

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

Fråga 23: Har du fått behandling eller träningsråd av sjukgymnast eller uroterapeut för ditt underliv sedan du skrevs ut från BB?

Frågeregel:

Frågan visas för utförd operation = bristning.

Fråga 24: Har du haft problem med att förstå någon eller några frågor i enkäten?

Frågeregel:

Frågan visas för alla utförda operationer.

Till sist kommer patientens ”signering” av enkätsvaret. Markeras rutan ”nej” öppnas ett textfält där man kan ange vem som svarat på enkäten i patientens ställe.