Bristningsregistret – hur börjar man?

Vem Vad
Verksamhetschef Fattar beslut om att delta i Bristningsregistret. Utser klinikadministratör och ansvarig läkare.
Klinikadministratör Kontakta Umeå, Birgitta Renström 090- 785 04 64 för att ansluta kliniken till bristningsregistret

Bokar ev. utbildning i bristningsregistret för administratörer och ansvarig läkare.

Utbildningen kan genomförs via t.ex Teamviewer eller med klinikbesök.

De som blivit utbildade uttbildar därefter läkare och sekreterare på egna kliniken.

Suturerande läkare Fyller i operationsmall i förlossningsjournalen för grad 3-/4-bristningar kompletterat enligt PISA (mer info om PISA via knappen längst ner på denna sida.

Bedömer patientenkät efter 8 veckor och 1 år och beslutar om någon åtgärd behövs.

Medicinskt ansvarig läkare/ vårdenhetschef Informerar läkare och personal om bristningsregistret. Etablerar lokalt vem som ska göra vad.
Personal BB Informerar patienten om Bristningsregistret, delar ut och samlar in enkäten om hur det var före graviditeten. Säkerställer att patientens E-postadress noteras.

Ser till att sekreterare får info om patient med sfinkterskada/ bristning och kan lägga in patienten i registret

Sekreterare För in patienten i Bristningsregistret.

Fyller i op-berättelsen i Bristningsregistret utifrån obstetrikjournalen opmall för sutur av bristning kompletterat med PISA. Påminner läkare om PISA-uppgifter saknas.

Skickar enkäter efter 8 veckor och 1 år. Skriver ut ”bedömningspapper”/ påminner doktor att logga in och bedöma

beroende på lokal rutin.