Avslutning & Klassifikation

Operationsavslutning

Antibiotikaprofylax givits (kryssrutor ja/nej, obligatorisk).

Drän anlagts (kryssrutor ja/nej).
Bukfascian sutureras (rullgardin, obligatorisk)

Visas om abdominell eller laparoskopisk operation har utförts.

Välj något av alternativen i rullgardinen.

  • Vid valet Annan, öppnas fritextfält för komplettering.

Hudsutur (rullgardin, obligatorisk)

Välj något av alternativen i rullgardinen.

  • Vid valet Annan, öppnas fritextfält för komplettering.

Bukvätska till Cyt (kryssrutor ja/nej) obligatorisk vid peroperativ malignitetsmisstänkt/malign tillstånd.

Prep till PAD (kryssrutor ja/nej) obligatorisk vid operation hyst, adnex, tumör.

Op.tid (min) fyll i numeriskt värde.

Perop blödning (ca ml) fyll i numeriskt värde.

Operationsklassifikation

Utifrån de uppgifter du registrerat i operationsformuläret ger programmet åtgärdskoderna.

Generera op-klassifikationsförslag (grå knapp)

Klicka på ”generera op-klassifikation” för att få åtgärdskoder utifrån det som är ikryssat i operationsberättelsen. Vid klick på den knappen kommer även koderna att visas i den sammanfattande texten som kan användas i journalen. Du kan ändra ordning eller text på åtgärdskoderna om du vill. Om du klickar på den blå i-knappen hittar du instruktioner för hur du ändrar texten eller ordningen.

 

Om du inte får rätt åtgärdskod, kontrollera först att inget missats i registreringen innan du ändrar något i den genererade klassifikationen.