Automatinskick av enkäter

Uppföljningsenkäterna efter 8 veckor och 1 år skickas in automatiskt om patienten själv inte klickar på skicka-inknappen. Patienten får information om detta efter inloggning i webbenkäten.

Funktionen infördes vid driftsättningen 3 juni 2018. Det kan medföra att enkäter som inte är komplett ifyllda skickas in, men vi riskerar inte att missa svar från patienter som fyllt i att de haft komplikation eller önskar kontakt.

Reglerna för automatinskick är:

Enkät 8 v

8-veckorsenkäten tankas hem automatiskt om

  • Patienten fyllt i variabeln om komplikationer eller
  • Patienten har fyllt i frågan om hon önskar kontakt eller
  • Frågan om vad patienten anser om operationsresultatet så här långt? Mitt tillstånd är…” är ifylld.

Enkät 1 år

1-årsenkäten tankas hem automatiskt om

  • Patienten fyllt i variabeln om komplikationer eller
  • Patienten svarat på frågan om resultat så här långt (nöjdhet) eller
  • Patienten svarat på frågan om operationsresultatet (förbättring) så här långt?

Datumvillkor (gäller både 8 veckor och 1 år)

  • Om samtliga antal-saknade-kontroller är = 0. Automatinskickas då 13 dagar.
  • När villkoren ovan för enkät 8v eller enkät 1 år inträffar ELLER om samtliga antal-saknade-kontroller är 0 = AutomatIiskickas då efter 28 dagar.
  • När sista svarsdatum har passerats (90 dagar efter första utskick) med samma villkor som för 28 dagar.