Adnexkirurgi

Höger ovarium
(rullgardin, obligatorisk)

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Vänster ovarium: Har motsvarande alternativ som ”höger ovarium”.

Höger tuba

(rullgardin, obligatorisk)

Vid valet ”Annat” öppnas fritextfält för komplettering.

Vänster tuba: Har motsvarande alternativ som ”höger tuba”.

Åtgärdskod, sterilisering visas när ”Sterilisering” väljs under ”Höger tuba”

Vid valet ”Annan sterilisering” öppnas fritextfält för komplettering.

Ytterligare adnex-op, kryssrutor hö/vä

Informationstext i info-knappen:

Om det utförts mer än en operation per organ registrera den minst viktiga under ”Ytterligare adnex-op.”