Ta bort vårdtillfälle

Ta bort vårdtillfälle/typ av operation

Med detta val tas alla formulär för valt vårdtillfälle bort. För att ta bort ett vårdtillfälle gör du på följande sätt:

Skriv in patientens personnummer i rutan för ”Personnummer” som öppnas när du väljer ”Ta bort vårdtillfälle/typ av operation”. Då öppnas bilden nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det finns flera vårdtillfällen så klickar du på den gröna pilen på den rad som motsvarar det vårdtillfälle du vill ta bort.

När du valt vilket vårdtillfälle som ska tas bort öppnas en ruta för att skriva orsak till borttaget.

 

 

 

 

Skriv in en orsak till varför vårdtillfället ska tas bort. Klicka sedan på knappen ”Ta bort markerat vårdtillfälle”

Som en säkerhet att rätt uppgifter tas bort får du en fråga om du är säker på att du vill ta bort vårdtillfället. Om du är säker klicka ”Ja” om inte så klicka ”Nej”

 

 

 

 

 

När vårdtillfället är borttaget ser du texten på bilden här nedan. Du ser även det personnummer du knappat in, så du kan jämföra att det blev rätt.