Ta bort patient

 Ta bort patientuppgifter

Det finns tre varianter att ta bort uppgifter för en patient:

  • Ta bort patient – alla uppgifter för patienten tas bort.
  • Ta bort formulär – tar bort ett enstaka formulär från en patients vårdtillfälle
  • Ta bort vårdtillfälle/typ av operation – tar bort alla formulär från ett av patientens vårdtillfällen

Innan en patient kan tas bort helt måste först alla vårdtillfällen tas bort. En patient går inte att ta bort helt från en klinik, när det finns operationer på den patienten på andra sjukhus.

Patienter som ingår i HOPPSA kan inte tas bort eftersom de ingår i en studie

De som ingår i HOPPSA och som inte går att ta bort är patienter under är de som svarat ja eller nej på att vara med i studien, som svarat ja på att besvara HOPPSA-frågorna eller är randomiserade för studien.

Ta bort patient

Med detta val tar du bort alla uppgifter som överhuvudtaget finns registrerade för patienten. Innan du kan ta bort en patient helt måste du först ta bort alla vårdtillfällen.

När alla vårdtillfällen är på kliniken är raderade gör du på följande sätt för att ta bort patienten:

Skriv in patientens personnummer i rutan för ”Personnummer” som öppnas när du väljer ”Ta bort patient”.

Det går inte att ta bort en patienten helt om det finns operationer införda vid andra sjukhus.

Då kan du endast ta bort ditt sjukhus vårdtillfälle(n) på den patienten, men inte själva patienten.

Du får då texten på bilden, även om du ser att du tagit bort alla vårdtillfällen på din klinik.

 

 

 

 

Skriv in en orsak till varför patientens uppgifter ska tas bort. Klicka därefter på knappen ”Ta bort patient”.

 

 

 

 

 

 

 

Som en säkerhet att rätt patient tas bort får du en fråga om du är säker på att du vill ta bort patienten. Om du är säker klicka ”Ja” om inte så klicka ”Nej”.

 

 

 

 

När uppgifterna är borttagna ser du texten på bilden nedan. Du ser även det personnummer du knappat in, så du kan jämföra att det blev rätt.

För att komma ur bilden för ”Ta bort patient” klickar du på något av menyvalen för formulär eller något av valen i admin-menyn för att gå vidare med det du vill göra härnäst.