Ta bort formulär

Ta bort formulär

Med detta val tar du bort ett specifikt formulär för valt vårdtillfälle. För att ta bort ett formulär gör du på följande sätt:

Skriv in patientens personnummer i rutan för ”Personnummer” som öppnas när du väljer ”Ta bort formulär”. Då öppnas bilden nedan.

 

 

 

 

 

Klicka på den gröna pilen på den rad du vill välja.
Klicka därefter på den gröna pilen som motsvarar det formulär som ska tas bort.

 

 

 

 

 

 

Då öppnas en ruta där du skriver in en kort förklaring om varför formuläret ska tas bort, t ex ”inknappat på fel patient”.

 

 

 

Klicka sedan på ”Ta bort formuläret”.

Som en säkerhet att rätt uppgifter tas bort får du en fråga om du är säker på att du vill ta bort formuläret. Om du är säker att det är rätt patient och rätt formulär klicka ”Ja” .

 

 

 

 

 

När formuläret är borttaget ser du texten på bilden här nedan. Personnummer du knappat in ligger kvar synligt om fler formulär behöver tas bort för samma patient. Klicka då på ”Sök” igenom och gör på samma sätt för nästa formulär.