PAD-fliken utan rapportering till INCA

Diagnos

Huvuddiagnos (obligatorisk): Väljs från diagnosträdet på samma sätt som du sätter indikation i anamnesformuläret.

  • Välj en huvuddiagnos från diagnosträdet och flytta den till rutan för huvuddiagnos med hjälp av pilen som pekar åt höger och finns framför rutan för huvuddiagnos..

  • Välj ev. bidiagnoser på motsvarande sätt med hjälp av pilen framför rutan för bidiagnos.

  • Om du vill ta bort en diagnos du redan satt, klicka på texten och därefter på pilen som pekar åt vänster.

  • Med hjälp av pilarna som pekar uppåt/nedåt kan du flytta diagnoser mellan huvud-/bidiagnos eller ändra turordning på bidiagnoser.

När du har satt alla diagnoser, klicka på knappen ”Diagnos vald”.

PAD

Vid malignitet= ja, får pat ej 1-års enkät

PAD (obligatorisk) kryssrutor:

  • Ua

  • Benign förändring

  • Dysplasi

  • Borderline:

Rutan ang tumör öppnas, se nedan.

  • Malignitet:

Rutan ang tumör öppnas, se nedan.

  • PAD ej skickat/förkommit

Ev. canceranmälan

I och med att det nu går att fylla i canceranmälan och rapportering till INCA finns en ruta med en rullgardin som visar vad av det som ska göras utifrån vald diagnos ovan. Går att göra klinikinställning att inte göra den rapporteringen via GynOp och då kommer rullgardinen att vara gråtonad och utan textinnehåll som på bilden nedan.

Via knappen ”Ändra förslag” kan man aktivera att ändå komma åt INCA-rapportering och canceranmälan på aktuell patienten, genom att då byta alternativ i rullgardinen, se PAD med INCA/canceranmälan.

Tumör (utan rapportering till INCA).

Om kliniken inte har inställningen att uppgifter om tumörpatienter ska skickas via GynOp till INCA öppnas en mindre registrering av tumöruppgifter. Inga av dessa skickas till INCA.

 

Lokal radikalitet: Markeras ja eller nej.

Lymfkörtelutrymning

Enstaka körtlar

Öppnas fält för registerering av antal körtlar i ljumske, bäcken och paraaortal. Separata fält för vänster och höger sida.
Öppnas fält för registrering av antal körtlar med malignitet i ljumske, bäcken och paraaortal. Separata fält för vänster och höger sida.

Inga körtlar exstirperade: Inga fält öppnas.

Kompletterande upplysning (finns även under sammanfattande text)

I denna ruta går det att skriva kommentarer till PAD-fynd m m.

Datum kliniken bedömt detta PAD

Datum kliniken bedömt detta PAD (obligatorisk): Skrivs in manuellt, väljs via kalender eller Idag-knappen.

Läkare (obligatorisk): Välj namn ur rullgardinen, om den inloggade är läkare är namnet förvalt.