Gyncancer- canceranmälningar

Översikten visar de patienter där man de senaste tre månaderna fyllt i uppgifterna i PAD-fliken för canceranmälan/rapportering till INCA. Grundinställningen är att visa de som ej är komplett ifyllda som ännu ej är exporterade.

På denna sida finns en kryssruta, ”Visa inkompletta ej exporterade”. Avmarkera denna ruta så ser du även de som är kompletta och exporterade med datum när de skickats in till INCA för de senaste tre månaderna.

För att patienten ska visas i listan och data skickas till INCA måste det på PAD-fliken vara ifyllt en av de diagnoser som är obligatoriskt att göra en canceranmälan på. De diagnoserna finns under ”Malignitets-misstänkt/precanceröst” och ”Malignitet” i diagnosträdet.

Bakom varje diagnos i dessa grupper är det angivet ”Canceranmäls” eller ”Canceranmäls” samt vilket av de onkologiska registren diagnosen tillhör (ovarialreg, corpreg1, cx/vagreg, etc). Beroende på vilken av diagnoserna man valt får man en hjälptext längst nere i PAD-formuläret som talar om hur uppgifterna ska skickas in till cancercentrum/INCA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det enbart ska göras en canceranmälan skrivs Worddokumentet ut och skickas till Regionalt cancercentrum.

Har man istället valt en diagnos som ska rapporteras till INCA, får man nedanstående bild:

Uppgifterna från anamnes, operations- och PAD-formuläret exporteras då till INCA från GynOp och inget worddokument behöver skrivas ut, om man inte önskar göra det av egen orsak.

Kom ihåg! Om anamnes, operation eller PAD är inkomplett ifyllda och uppgifter har exporterats till INCA måste komplettering göras både i GynOp och i INCA.